Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Списък на Декана

   
Списък на Декана на Стопански факултет

 

"СПИСЪК НА ДЕКАНА" (англ. Dean's List) е инициатива на Деканското ръководство на Стопанския факултет за огласяване на имената на постигнали най-висок успех в обучението и отличили се на престижни университетски прояви студенти в горен курс на бакалавърските програми

 

СПИСЪКЪТ НА ДЕКАНА има за цел да представи на работодателите студентите с най-висок успех от двете бакалавърски специалности, по които се провежда обучение в Стопанския факултет, както и да покани в докторантските програми изявените студенти след завършване на магистратура и да им предложи академично развитие като хонорувани и щатни преподаватели.

 

Специалност "Икономика и финанси" Специалност "Стопанско управление"

 

2016/2017 г.

 • Лиляна Веселинова Георгиева
 • Рени Иванова Панчева
 • Михаела Тодорова Атанасова
 • Николета Димитрова Делийска

 

2016/2017 г.

 • Валери Ангелов Ангелов
 • Мирела Венциславова Димитрова
 • Елида Петрова Качева
 • Христалина Иванова Димитрова

2015/2016 г.

 • Лиляна Веселинова Георгиева
 • Георги Атанасов Демирев
 • Николета Димитрова Делийска

2015/2016 г.

 • Боряна Тодорова Боева
 • Камелия Христова Косекова
 • Младен Младенов Печевски

2014/2015 г.

 • Георги Атанасов Демирев
 • Нели Красимирова Николова
 • Кристина Цветомилова Вълчева
 • Лиляна Веселинова Георгиева
 • Рени Иванова Панчева
 • Чъонг Нгок Нам

2014/2015 г.

 • Младен Младенов Печевски
 • Глория Венциславова Христова
 • Драгомир Валентинов Миланов

2013/2014 г.

 • Димитър Кирилов Вачов
 • Ивелина Петрова Руневска
 • Николета Пламенива Колева
 • Десилина Хиткова Младенова
 • Моника Симеонова Недкова
 • Антония Андреева Джонева

2013/2014 г.

 • Калина Мирославова Чернева
 • Божидар Людмилов Недев
 • Ваня Живкова Живкова
 • Десислава Славчева Атанасова
 • Десислава Пламенова Петрова
 • Теодор Младенов Младенов
 • Мария Тодорова Златева
 • Теодора Димитрова Каврошилова
 • Михаела Георгиева Савова