Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Списък на Декана

   

 

"СПИСЪК НА ДЕКАНА" (англ. Dean's List) е инициатива на Деканското ръководство на Стопанския факултет за огласяване на имената на постигнали най-висок успех в обучението и отличили се на престижни университетски прояви студенти в горен курс на бакалавърските програми

 

СПИСЪКЪТ НА ДЕКАНА има за цел да представи на работодателите студентите с най-висок успех от двете бакалавърски специалности, по които се провежда обучение в Стопанския факултет, както и да покани в докторантските програми изявените студенти след завършване на магистратура и да им предложи академично развитие като хонорувани и щатни преподаватели.

 

Специалност "Икономика" Специалност "Стопанско управление"

2015

Георги Атанасов Демирев
Нели Красимирова Николова
Кристина Цветомилова Вълчева
Лиляна Веселинова Георгиева
Рени Иванова Панчева
Чъонг Нгок Нам

 

2014

Димитър Кирилов Вачов

Ивелина Петрова Руневска

Николета Пламенива Колева

Десилина Хиткова Младенова

Моника Симеонова Недкова

Антония Андреева Джонева

2015

Младен Младенов Печевски
Глория Венциславова Христова
Драгомир Валентинов Миланов

 

2014

Калина Мирославова Чернева

Божидар Людмилов Недев

Ваня Живкова Живкова

Десислава Славчева Атанасова

Десислава Пламенова Петрова

Теодор Младенов Младенов

Мария Тодорова Златева

Теодора Димитрова Каврошилова

Михаела Георгиева Савова