Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За Стопанския факултет

   
Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

Стопанският факултет е водеща институция в страната и региона на Балканите за обучение и изследвания в областта на икономическите и управленските науки (вж. World Bank , 2002).

Според Рейтинга на университетското икономическо образование в България, изготвен от Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР), завършилите Софийския университет са сред най-предпочитаните кадри от страна на работодателите. В други класации през последните години Стопанският факултет на Софийския университет неизменно е на първо или второ място сред най-добрите икономически академични институции в България.

В официалната Рейтингова система за висшите училища в България Стопанският факултет е първи в направленията „Икономика“ и „Администрация и управление“ сред българските университети.

Студентите, завършили факултета, се реализират успешно поради 4 основни фактора: добрата икономическа и юридическа подготовка, задълбоченото приложение на количествени методи в икономическия и управленския анализ, високото ниво на владеене на чужди езици и солидното обучение по съвременни софтуерни приложения.

Програмите за обучение в Стопанския факултет са с подчертано интердисциплинарен характер, съчетаващ икономически, финансови, управленски и правни дисциплини и т.нар. STEM дисциплини – приложна математика, статистика, компютърни и информационни технологии. Балансираното преподаване на класически и модерни теоретични и емпирични модели и концепции развива практически ориентирани умения, базирани на солидни теоретични знания и подготвя студентите за вземане на ефективни решения чрез използване на съвременни методи и средства, в т.ч. работа с реални данни и приложение на съвременни аналитични софтуерни приложения. Това обучение съответства на нуждите на пазара на труда в България и Европейския съюз от приложни специалисти и ръководители в бизнеса, финансите и държавното управление и е предпоставка за успешната реализация на нашите възпитаници в условията на динамично променящата се пазарна среда в страната и чужбина. Акцент при обучението на студентите в Стопанския факултет е развиването на предприемачески умения за стартиране на собствен бизнес (в т.ч. социално предприятие и зелен/кръгов бизнес), евентуално унаследяване на семеен бизнес и разработване на собствени иновативни и технологични продукти в сферата на икономиката, финансите и бизнеса.

Стопанският факултет в цифри:

 

История на Стопанския факултет

Кандидатстване в Стопанския факултет

Връзка с администрацията на Стопанския факултет

ВИДЕО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ (YouTube)

Видео: Преподаватели в Стопанския факултет представят своите учебни дисциплини