Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За Стопанския факултет

   
Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

Стопанският факултет е водеща институция в страната и региона на Балканите за обучение и изследвания в областта на икономическите и управленските науки (вж. World Bank , 2002).

Според „Рейтинг на университетското икономическо образование в България”, изготвен от Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР), завършилите Софийския университет са най-предпочитаните кадри от страна на работодателите. В други класации през последните години Стопанският факултет на Софийския университет неизменно е на първо или второ място сред най-добрите икономически академични институции в България.

В официалната рейтингова система за висшите училища в България за 2014 СУ - Стопанският факултет е първи в направленията Икономика и Администрация и управление сред българските университети.

През 2015 и 2016 г. Стопанският факултет заема първо място в рейтинговата система в обучението по икономика в страната сред всички висши училища.

В официалната рейтингова система за висшите училища в България за 2017 СУ - Стопанският факултет отново е първи и в двете направления - Икономика и Администрация и управление сред всички български университети.

Адрес на класацията на българските университети (http://rsvu.mon.bg)

 

Студентите, завършили факултета, се реализират успешно поради 4 основни фактора: добрата икономическа и юридическа подготовка, задълбоченото приложение на количествени методи в икономическия и управленскуя анализ, високото ниво на владеене на чужди езици и солидното обучение по съвременни софтуерни приложения.

 

Стопанският факултет обучава студенти на ниво бакалавър, магистър и доктор.

  • Бакалавърските програми дават добра професионална основа в двете области: икономика и финанси и стопанско управление. Студентите във френската и немската бакалавърски програми изучават голяма част от дисциплините на съответния чужд език при реномирани гост-преподаватели от френски и немски университети.
    • Студентите, приети с френски език, се включват в програмата Лисанс с Университета по икономически науки и технологии Лил 1. В рамките на това сътрудничество над половината от дисциплините от учебния план за специалност Стопанско управление и Икономика се преподават на френски език от френски и български преподаватели. Програмата получава активна подкрепа от Културния институт при посолството на Франция в София. В края на следването на студентите се издават българска и френска диплома.
    • На основата на споразумение между университетите в Кьолн, Лайпциг, Саарбрюкен и Ерланген-Нюрнберг, Германия, голяма част от задължителните и изборни дисциплини в немската бакалавърска програма по Стопанско управление, изцяло се водят от висококвалифицирани преподаватели в тези университети. През 2013 г. е подписан двустранен меморандум между Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и Стопанския факултет на Лайпцигския университет за взаимно признаване на резултатите от обучението. Споразумението дава възможност на българските студенти, приети с немски език, да получават немска бакалавърска диплома в минимален срок, възползвайки се от възможностите за финансиране на обучението в Германия по програма Еразъм.

 

Международната дейност е един от приоритетите на Стопанския факултет. Тя намира израз в приемане на голям брой гост-преподаватели от Европа и САЩ, участие в международни програми за обмен на студенти, предлагане на дипломи съвместно с чужди университети, организиране на международни семинари и конференции.

 

От 2012 г. към СУ "Св. Климент Охридски" функционира Център за икономически теории и стопански политики, базиран в Стопанския факултет. Негови задачи са разпространението на актуално икономическо знание и популяризирането на теоретичното наследство на икономическите школи.

 

Стопанският факултет e първият за България център за провеждане на международния Bloomberg Assessment Test (BAT).

 

От 2012 г. в Стопанския факултет работи офисът за Софийския университет на международната студентска организация AIESEC (стая 129).

 

История на Стопанския факултет

Кандидатстване в Стопанския факултет

Връзка с администрацията на Стопанския факултет

ВИДЕО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ (YouTube)

Видео: Преподаватели в Стопанския факултет представят своите учебни дисциплини