Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Видео: Преподаватели в Стопанския факултет представят своите учебни дисциплини

   

18.09.2014

 

 

Преподаватели в Стопанския факултет представят своите учебни дисциплини (в рамките на проект „Създаване на устойчив капацитет за прилагане на електронно дистанционно обучение за студентите на Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“)

 

гл.ас. д-р Георги Ганев: Макроикономика I

гл.ас. д-р Георги Ганев: Пари, банки и финансови пазари

проф. д.ик.н. Георги Чобанов: Основи на статистиката

доц. д-р Теодор Седларски: Икономически теории

доц. д-р Георги Менгов: Вземане на решения при риск и неопределеност

проф. д-р Стефан Петранов: Теория и управление на инвестициите

х. ас. Деница Гаврилова; Интегрирани маркетингови комуникации

 

 

Видео канал на Стопанския факултет в YouTube