Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Управление и органи

   
feba

 

Йерархична управленска структура

 

ДЕКАН

 

ДОЦ. Д-Р ТЕОДОР СЕДЛАРСКИ

каб. 403

тел. 02 873 83 10
e-mail: sedlarski(at)feb.uni-sofia.bg

 

Заместник-декани

 

Факултетен съвет

 

Общо събрание

 

Студентски съвет

 

Отчетни доклади на деканското ръководство