Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За Стопанския факултет / Списък на деканите

   

 

1. проф. д.ик.н. Георги Чобанов

2. доц. д-р Тодор Попов

3. доц. д-р Теодор Седларски