Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / СУСИ4 & elearn

   

 

СУ "Св. Климент Охридски" разполага със система за електронно обучение "E-Learn" (Moodle).

СУСИ - https://susi.uni-sofia.bg

 

В Системата за управление на студентската информация студентите могат да намерят различни данни за своето следване, учебен план, дисциплини и оценки.

За да достъпят Системата за управление на студентската информация (СУСИ) студентите трябва първо да направят справка за потребителското си име на адрес: https://cas.uni-sofia.bg, като въведат факултетния си номер и ЕГН/ЛНЧ

Първоначалната парола е ЕГН/ЛНЧ на студента. След първия достъп до профила, системата ще изиска паролата да бъде сменена. eLearn - https://elearn.uni-sofia.bg/

Системата за електронно обучение на СУ “Св. Климент Охридски” предоставя на преподавателите и студентите интегрирана среда за комуникация, споделяне на материали, проверка на знанията и обогатяване на учебния процес чрез различни видове дейности и ресурси.

Студентите могат да достъпват профила си с потребителското име и парола за СУСИ.

Паролата се сменя задължително само в СУСИ, след което важи и за двете страници.

При попълването на профила си в системата за електронно обучение студентите могат да зададат произволен предпочитан от тях e-mail адрес.

В случай на проблеми с регистрацията, те могат да се обърнат към инспекторите за бакалавърските и магистърските програми.

За съдействие относно използването на електронните системи: http://elearn.uni-sofia.bg и http://susi.uni-sofia.bg - Мая Тодорова на имейл: mayalt@uni-sofia.bg

В пандемичната среда беше много важно да преминем в обучение в онлайн среда, както и в условия на хибридно преподаване. Нямаме оплаквания от студентите, което показва, че техническото и организационно осигуряване е на добро ниво. Разполагаме с камери, с интерактивни дъски. Подобряването на материално-техническата база се извършва основно по проекти и с дарения. В зала 215 е инсталирана видеоконферентна система за хибридна форма на обучение с интерактивни екрани. Беше открито студио в сътрудничество с Българската Е-Commerce асоциация. Всички преподаватели, които искат да заснемат лекциите си и други събития могат се обръщат към колегите от студиото за съдействие.

Система за електронна поща на Стопански факултет и Microsoft (@office365student.uni-sofia.bg)