Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

   

[ПРИЕМ БАКАЛАВРИ] [ПРИЕМ МАГИСТРИ] [ПРИЕМ ДОКТОРАНТИ] [ПРЕХВЪРЛЯНЕ]

Прием в бакалавърските програми на Стопански факултет
Прием в магистърските програми на Стопански факултет
Прием в докторските програми на Стопански факултет
Прехвърляне на студенти в Стопански факултет
Стопански факултет е на първо място в рейтинга на МОН
Новини от Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

Предварителен прием в магистърската програма по Счетоводство и одит - 04 юли и 10 юли 2018 г. от 17,30 ч. в зала 417, в сградата на Стопанския факултет

 

Предварителен прием в магистърската програма по Счетоводство и анализ на големи данни - 04 юли и 10 юли 2018 г. от 17,30 ч. в зала 417, в сградата на Стопанския факултет

 

Предварителен прием в магистърската програма по Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) - 11 юли 2018 г. от 16 ч. в зала 417, в сградата на Стопанския факултет

 

Следваща кампания по прием във всички останали магистърски програми на Стопанския факултет: предварителни изпити - юли 2018, редовна кандидатстудентска сесия - септември 2018

 

 

За допълнителна информация: тел. 0878 437 462

 

ОБЛЕКЧЕН ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ на Стопанския факултет!

 

Информация за ГОДИШНИТЕ ТАКСИ можете да намерите на сайта нa СУ

 

Кандидат-студентска кампания за Стопански факултет

 

ПРИЕМ БАКАЛАВРИ:

 

В Стопанския факултет се приемат студенти в две бакалавърски специалности:

Икономикa и финанси

Стопанско управление

групи с английски и с френски език групи с английски, с немски и с френски език
Квотите за прием на студенти с всеки един от трите езика са отделни и независими

 

Задължителни условия за допускане до участие в класирането за специалностите Икономика и финанси и Стопанско управление:

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
успешно издържан държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски, немски или френски език успешно издържан кандидатстудентски изпит по английски, немски или френски език сертификат за владеене на чужд език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици
     
Допустими сертификати за Вариант 3
за английски език за немски език за френски език
- Cambridge English - Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; Oxford Test of English;
- TOEFL IBT с точки над 80;
- TOEFL CBT с точки над 200
Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (KMK) - Stufe II; DSH, DaF DELF / DALF
или
сертификати, издадени от Департамента за езиково и специализирано обучение на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (за английски, немски или френски език) за ниво на владеене В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.

 

Студентите постъпват в бакалавърските програми с приемен изпит по
Вариант 1 Вариант 2
Математика ("Първо равнище" или "Второ равнище") Резултати от държавен зрелостен изпит по математика

 

Образователно-квалификационната степен “бакалавър” се получава след 4-годишно обучение.

 

Подаване на документи:

от 19.02. до 09.03.2018 г. (без неделните дни) в Информационния център на Ректората.

 

График на провеждане на предварителните и редовните кандидат-студентски изпити

 

Балообразуване за специалност Икономика и финанси

Балообразуване за специалност Стопанско управление

 

Двойни дипломи и партньорства със западни университети

Студентите, приети с немски език, се включват в програмата на съществуващия консорциум между Стопанския факултет на Софийския университет и унверситетите в Кьолн, Лайпциг, Заарбрюкен и Ерланген-Нюрнберг. В рамките на това сътрудничество, редица дисциплини от учебния план за специалност стопанско управление се преподават на немски език от професори, гостуващи от изброените университети.

Страница на Стопанския факултет за кандидат-студенти: facebook.com/join.economics

 

>> ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА БАКАЛАВЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ <<

 

ОБЛЕКЧЕН ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ НА СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА!

 

 • Приемът ще става САМО въз основа на успех от дипломата и УСТНО СЪБЕСЕДВАНЕ.
 • Изключение – кандидатите, които кандидатстват за места, субсидирани от държавата (държавна поръчка) ще трябва да положат и писмен изпит-тест по специалността.
 • Повечето от магистърските програми на факултета вече са с намалена семестриална продължителност - 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти!
 • ВНИМАНИЕ! Документи за участие в класирането се подават задължително през септември, независимо дали използвате за класирането си резултати от предварителните изпити или се явявате по време на редовната кандидат-студентска кампания.

 

СПРАВОЧНИК ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА 2017/2018 г.

 

Информация за ГОДИШНИТЕ ТАКСИ можете да намерите на сайта нa СУ

 

Предварителен прием в магистърската програма по Счетоводство и одит - 04 юли и 10 юли 2018 г., 17:30 ч., зала 417, в сградата на Стопанския факултет

 

Предварителен прием в магистърската програма по Счетоводство и анализ на големи данни - 04 юли и 10 юли 2018 г. от 17,30 ч. в зала 417, в сградата на Стопанския факултет

 

Предварителен прием за обучение в магистърската програма „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)“ за учебната 2018-2019 година - 11 юли 2018 год. от 16.00 часа в сградата на Стопанския факултет

 

Следваща кампания по прием във всички останали магистърски програми на Стопанския факултет:

 • предварителни изпити - юли 2018
 • редовна кандидатстудентска сесия - септември 2018

 

Предварително събеседване за прием в магистърските програми

Специалност Бизнес администрация Специалност Икономика и финанси
5 юли 2018 г., 17 ч. 6 юли 2018 г., 17 ч.

 

Допълнително условие за кандидати за обучение, финансирано от държавата (държавна поръчка): Предварителен изпит

Специалност Бизнес администрация Специалност Икономика и финанси
5 юли 2018 г., 16 ч. 6 юли 2018 г., 16 ч.

 

ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ПОПЪЛВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ (WORD) ЗА ЯВЯВАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕ И/ИЛИ ИЗПИТИ И ГО ИЗПРАЩАТ КАТО ПРИКАЧЕН ФАЙЛ НА АДРЕС: masters@feb.uni-sofia.bg в срок до 14 ч. на съответния ден

 

НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА СЕ ЯВИЛИ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА СЕСИЯ ПРЕЗ ЮЛИ ИЛИ НА РЕДОВНАТА ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ, КАНДИДАТ-МАГИСТРИТЕ СЕ ВПИСВАТ В ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018 г. И ЗАЯВЯВАТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ЗА КОИТО КАНДИДАТСВАТ.

 

BUSINESS ADMINISTRATION - STRATEGIC MANAGEMENT and BUSINESS ADMINISTRATION - HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (IN ENGLISH) candidates please send a mail to masters@feb.uni-sofia.bg confirming that you will attend the interview on July 5, 5 pm at the Faculty of Economics and Business Administration.

 

За допълнителна информация: тел. 0878 437 462

 

 

 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ:

НОВО - от учебната 2018/2019 г. Стопанският факултет предлага 2-семестриална програма "Бизнес администрация" за неспециалисти, след завършването на която студентите могат да изберат магистърска програма за специалисти.

Специалност "Стопанско управление" - представяне на програмите
(С - специалисти, НС - неспециалисти, ПБ - професионални бакалаври)
език С НС ПБ
Бизнес-администрация (НОВА!) BG - да -
Business Administration - Strategic Management EN да да -
Business Administration - Human Resources Development EN да да -
Бизнес-администрация - Стратегическо управление BG да - -
Бизнес-администрация - Развитие на човешките ресурси BG да - -
Дигитален маркетинг BG да - -
Управленски информационни системи BG да - -
Дигитален мениджмънт в туризма (НОВА!) BG да - -
Икономика и управление на публичния сектор BG да - -

 

 

 

Прием в програмите за специалисти
Прием в програмите за неспециалисти

В тези програми могат да кандидатстват само лица, притежаващи бакалавърска или магистърска степен в областта на стопанското управление или икономиката.

Кандидатстващите за места, субсидирани от държавата, полагат изпити – писмен тест и устно събеседване, които имат за цел да установят мотивацията, квалификацията и интересите им. Кандидатстващите за обучение в платена форма се явяват само на устно събеседване.

В тези програми могат да кандидатстват лица, притежаващи бакалавърска или магистърска степен извън областта на стопанското управление или икономиката.

Обучението се осъществява само в платена форма. Кандидатстващите за магистърските програми за неспециалисти се явяват на устно събеседване, което има за цел да установи мотивацията, квалификацията и интересите им.

За всички кандидати:

Кандидатстващите за магистърската програма „Управленски информационни системи“ се явяват и на изпит-тест за проверка на компютърната грамотност (само през месец септември) - 11.09.2017 (понеделник), 13:00-14:00 в зала 300.

За да бъдете допуснати в залата за изпит, трябва да представите документ за самоличност и документ за платена такса за изпит.

 

Програми на англ. език (специалисти и неспециалисти)

Бизнес администрация – стратегическо управление (на английски език)

Бизнес-администрация – развитие на човешките ресурси (на английски език)

* Кандидатстващите за тези магистърски програми се явяват само на устно събеседване, което има за цел да установи мотивацията, квалификацията и интересите им.

Събеседването се провежда на английски език!

За да бъдете допуснати в залата за изпит, трябва да представите документ за самоличност и документ за платена такса за изпит.

 

 

ПРИЕМ в магистърските програми в направление ИКОНОМИКА

 

Специалност "Икономика и финанси" - представяне на програмите
(И - икономисти, НИ - неикономисти, ПБ - професионални бакалаври)
език И НИ ПБ
Финансов мениджмънт на английски език EN да да да
Applied Econometrics and Economic Modelling - в партньорство с Experian EN да - -
Икономика и право BG да да -
Приложна икономика BG да да да
Финанси и банково дело BG да да -
Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги BG да да да
Статистика, иконометрия и актюерство BG да да да
Счетоводство и одит BG да да -
Счетоводство и анализ на големи данни (НОВА!) BG да да -
Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) BG да да -

 

Прием в програмите за специалисти
Прием в програмите за неспециалисти

За кандидат-магистри с бакалавърска диплома по Икономика или Стопанско управление ("специалисти"):

Изпит по ИКОНОМИКА:

Тематичен въпросник (конспект) и литература за подготовка можете да намерите в Справочника за магистърските програми

За кандидат-магистри с бакалавърска диплома, различна от по Икономика или Стопанско управление ("неспециалисти"):

Събеседване:

Събеседването има за цел да провери общата икономическа/управленска култура на кандидатите и не изисква подготовка с помощта на специализирана литература. Необходимо е кандидатите да са запознати с някои от актуалните икономически проблеми в страната и чужбина и да могат да изразят аргументирано мнение.

Моля заявявайте явяване на адрес masters@feb.uni-sofia.bg

 

Допълнителна информация от ръководствата на магистърските програми

Приложна иконометрия и икономическо моделиране, на англ. език (Applied Econometrics and Economic Modelling) – с подкрепата на Experian

Кандидатите ще получат мейл/обаждане с уточнение на конкретния час на провеждане на интервю.

Информация за приема

Икономика и право За повече информация, обръщайте се към гл.ас. д-р Милен Велушев, e-mail: mvelushev@abv.bg, тел: 0888 509 516
Счетоводство и одит и Счетоводство и анализ на големи данни (за специалисти и неспециалисти) Информация за приема
Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) за специалисти Информация за приема
Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) за неспециалисти Информация за приема

 

 

Начини на заплащане на таксите за явяване на кандидат-магистърски изпити (ПОДРОБНО)

За допускане до явяване на изпити кандидатът трябва да представи на входа на залата квитанция за платена такса (30 лв. за всеки изпит).

 

 • С въпроси се обръщайте към г-жа Илона Цицелкова, инспектор Учебна дейност, на адрес: ilona@feb.uni-sofia.bg

 

>> ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЙ-НОВИТЕ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ <<

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

 • Магистърска програма Финансов мениджмънт – на английски език (съвместно с Университет Бордо, Франция) – 3 семестъра
 • Магистърска програма Финансов мениджмънт – на английски език (съвместно с Университет Бордо, Франция) – за неикономисти - 3 семестъра

(повече информация за програмата)

 

Прием на кандидат-магистри по МП "Финансов мениджмънт"

 

Предварителен: до 11 юли 2017 г., документите се приемат от г-жа Лили Димитрова , същите да се изпратят по мейл на yovoganm@yahoo.fr

Редовен прием: до 14 септември 2017 г., приемане на документите по време на кампанията и по мейл yovoganm@yahoo.fr

Събеседване: 15 септември 2017 г., 09.00 ч., зала 417 (включително, и за предварително приетите документи)

Допълнителен прием до 29 септември 2017 г.

Събеседване: 30 септември 2017 г.

 

Процедурата по кандидатстване включва подаването на документи, и устно събеседване на английски език.

Събеседването ще се проведе в началото на месец октомври в Стопанския факултет и ще обхване мотивацията, познанията по икономика, финанси или счетоводство и английски език.

 

Документите, които следва да подадете, са:

1. заявление за явяване на изпити - за специалисти/неспециалисти/професионален бакалавър (по образец);

2. автобиография;

3. мотивационно писмо;

4. копие на диплом от завършено висше образование (бакалавър или магистър) или академична справка за семестриално завършилите бакалавърска степен кандидати

5. квитанция за платена такса за кандидат-студентски изпити;

 

Обучението е само на английски език, като повечето от преподавателите са от чужбина. Успешно завършилите получават ДВЕ национални дипломи:

– магистър по финансов мениджмънт от университет „Бордо“;

– магистър по финансов мениджмънт от СУ „Св. Климент Охридски“.

 

 • МП Приложна иконометрия и икономическо моделиране, на англ. език (Applied Econometrics and Economic Modelling) – с подкрепата на Experian

(повече информация за програмата)

 

Процедурата по кандидатстване включва подаването на документи и самостоятелна писмена разработка, базирана на теоретичен и/или емпиричен анализ в областта на икономиката по избрана от тях тема.

 

Документите, които следва да подадете, са:

1. заявление за явяване на изпити - за специалисти/неспециалисти/професионален бакалавър (по образец);

2. документ за владеене на английски език;

3. мотивационно писмо;

4. копие на диплом от завършено висше образование (бакалавър или магистър).

5. квитанция за платена такса за кандидат-студентски изпити;

 

Подробна информация за процедурата за кандидатстване в магистърската програма "Приложна иконометрия и икономическо моделиране, на англ. език (Applied Econometrics and Economic Modelling) – с подкрепата на Experian"

 

 • Магистърска програма Бизнес администрация – стратегическо управление (на английски език) – 2 семестъра
 • Магистърска програма Бизнес администрация – стратегическо управление – за неспециалисти (на английски език) - 4 семестъра
 • Магистърска програма Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси – за неспециалисти (на английски език) – 4 семестъра
 • Магистърска програма Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси (на английски език) – 2 семестъра

Информация за програмите:

Business Administration - Strategic Management (in English)

Business Administration - Human Resources Development (in English)

 

Процедурата по кандидатстване включва подаването на документи, писмен изпит на английски език и устен изпит-интервю.

Документите, които следва да подадете, са:

 1. заявление за явяване на изпити - за специалисти/неспециалисти (по образец);
 2. автобиография;
 3. документ за владеене на език (ако е наличен);
 4. копие на диплом от завършено висше образование (бакалавър или магистър).
 5. квитанция за платена такса за кандидат-студентски изпити.

 

Специалисти:

Изпитът има за цел да провери общата икономическа/управленска култура на кандидатите. Изисква известна предварителна подготовка, с помощта на специализирана литература, както и кандидатите да са запознати с някои от актуалните икономически проблеми в страната и чужбина и да могат да изразят аргументирано мнение.

Тематичен въпросник (конспект) и литература за подготовка можете да намерите в Справочника за магистърските програми

Интервюто проверява мотивацията, квалификацията, интересите на кандидата.

И изпитът, и интервюто, се провеждат на английски език.

 

Не-специалисти:

Изпитът има за цел да провери общата икономическа/управленска култура на кандидатите и не изисква подготовка с помощта на специализирана литература. Необходимо е кандидатите да са запознати с някои от актуалните икономически проблеми в страната и чужбина и да могат да изразят аргументирано мнение.

Интервюто проверява мотивацията, квалификацията, интересите на кандидата.

И изпитът, и интервюто, се провеждат на английски език

 

Подаване на документи за кандидатстване Подаването на документи за кандидатстване в Магистърските програми по „Бизнес администрация – Стратегическо управление“ и „Бизнес-администрация - Развитие на човешките ресурси“ на английски език се извършва в Стопански факултет. Допълнително ще бъде обявен график на интернет страницата на Стопански факултет. С въпроси по кандидатстването се обръщайте към г-жа Илона Цицелкова, испектор Учебна дейност, на адрес: ilona@feb.uni-sofia.bg.

 

 

 

Начини на заплащане на таксите за явяване на кандидат-магистърски изпити (ПОДРОБНО)

НЕЗАВИСИМО ОТ НАЧИНА НА ПЛАЩАНЕ КАНДИДАТЪТ ТРЯБВА ДА НОСИ ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Квитанция за платена такса за кандидат-студентски изпити – 30 лв. за всеки изпит

 

Информация за годишните такси можете да намерите на сайта нa СУ

 

 

Необходими документи за кандидатстване!

 

 

Магистърските програми на Стопански факултет във Facebook: facebook.com/feba.masters (въпроси и отговори)

 

 

 

ПРИЕМ ДОКТОРАНТИ:

 

Подробна информация за приема на докторанти в Стопанския факултет