Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За кандидат-студенти / ПРИЕМ - МАГИСТРИ

   
magistri

 

Вижте информацията и приема за летен семестър през 2019 г.

 

ОБЛЕКЧЕН ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ НА СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА!

 

 • Приемът ще става САМО въз основа на успех от дипломата и УСТНО СЪБЕСЕДВАНЕ.
 • Повечето от магистърските програми на факултета вече са с намалена семестриална продължителност - 2 семестъра за специалисти и 4 семестъра за неспециалисти (вкл. с възможност за диплома след първата година)!
 • Предлагат се и 3 нови магистърски програми за неспециалисти, които са с продължителност само 2 семестъра - "Бизнес администрация", "Икономика и финанси" и "Дигитална трансформация на застрахователния бизнес"
 • Кандидатите с чуждестранни дипломи е необходимо да стартират процедура по признаване на дипломите, за да могат да кандидатстват - https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/studenti/uchebni_proceduri_i_srokove/priznavane_na_pridobito_visshe_obrazovanie_v_chuzhdestranni_visshi_uchilischa

 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРИЕМ В МП "СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ" и МП "СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ НА ГОЛЕМИ ДАННИ" - 05.07.2019 Г. ОТ 17:30 Ч. В ЗАЛА 417

 

Сайт на програмата:

www.master-acca.com

ACCA_logo

 

 

СПРАВОЧНИК МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА 2018/2019 г.

Подробно описание на всички магистърски програми

Информация за ГОДИШНИТЕ ТАКСИ

 

 

Следваща кампания по прием във всички магистърски програми:

 • Предварителна сесия - юли 2019
 • Редовна сесия - септември 2019

 

Всички кандидати, желаещи да се явят на събеседване за прием, изпращат попълнена заявка за участие на адрес masters@feb.uni-sofia.bg

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ (docx)

Mожете да донесете останалите необходими документи за кандидатстване направо на устното събеседване.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1)

- Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование за притежаващи диплома;

ИЛИ

- Заверено приложение към дипломата за завършили ОКС "Бакалавър" в СУ през 2017/2018 г.;

ИЛИ

- Академична справка за завършили ОКС "Бакалавър" в други ВУЗ-ове през 2017/2018 г.;

2) Оригинал и копие от дипломата за завършено средно образование;

3) Лична карта;

4) Документ за платена такса за събеседване – такса 30 лева за всеки изпит/събеседване.

 

Събеседване за прием в магистърските програми

Специалност Бизнес администрация Специалност Икономика и финанси
27 септември 2018 г., 18:30 ч., зала 300 27 септември 2018 г., 19:30 ч., зала 300

* Устното събеседване за МП "Счетоводство и одит" и МП "Счетоводство и анализ на големи данни" ще е на 27 септември от 17:30 ч. в 417-та аудитория

* Събеседванията за магистърската програма "Приложна иконометрия и икономическо моделиране" ще са в периода 10-19 септември

 • Устно събеседване по Дигитална трансформация на застрахователния бизнес - 27.09.2018, 18:00 ч., зала 100

 

Допълнителна информация от ръководствата на магистърските програми

Приложна иконометрия и икономическо моделиране, на англ. език (Applied Econometrics and Economic Modelling) – с подкрепата на Experian

Кандидатите ще получат мейл/обаждане с уточнение на конкретния час на провеждане на интервю.

Информация за приема

Икономика и право За повече информация, обръщайте се към гл.ас. д-р Милен Велушев, e-mail: mvelushev@abv.bg, тел: 0888 509 516
Счетоводство и одит и Счетоводство и анализ на големи данни (за специалисти и неспециалисти) Информация за приема
Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) за специалисти Информация за приема
Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) за неспециалисти Информация за приема

 

 

Всички кандидати, желаещи да се явят на събеседване за прием на 27 септември 2018 г., изпращат заявка за участие на адрес masters@feb.uni-sofia.bg

Mожете да донесете документите за кандидатстване направо на устното събеседване.

 

Правилник за прием на магистри в СУ "Св. Климент Охридски"

 

BUSINESS ADMINISTRATION - STRATEGIC MANAGEMENT and BUSINESS ADMINISTRATION - HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (IN ENGLISH) candidates please send a mail to masters@feb.uni-sofia.bg confirming that you will attend the interview on September 11, 5 pm at the Faculty of Economics and Business Administration.

 

За допълнителна информация: тел. 02 873 83 10

 

 

 

>>> СПИСЪК НА ВСИЧКИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ <<<

 

ЗА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ:

Прием в програмите за специалисти
Прием в програмите за неспециалисти

В тези програми могат да кандидатстват само лица, притежаващи бакалавърска или магистърска степен в областта на стопанското управление или икономиката.

Кандидатстващите за места, субсидирани от държавата, полагат изпити – писмен тест и устно събеседване, които имат за цел да установят мотивацията, квалификацията и интересите им. Кандидатстващите за обучение в платена форма се явяват само на устно събеседване.

В тези програми могат да кандидатстват лица, притежаващи бакалавърска или магистърска степен извън областта на стопанското управление или икономиката.

Обучението се осъществява само в платена форма. Кандидатстващите за магистърските програми за неспециалисти се явяват на устно събеседване, което има за цел да установи мотивацията, квалификацията и интересите им.

За всички кандидати:

Кандидатстващите за магистърската програма „Управленски информационни системи“ се явяват и на изпит-тест за проверка на компютърната грамотност (само през месец септември) - 11.09.2018 (вторник), 13:00-14:00.

За да бъдете допуснати в залата за изпит, трябва да представите документ за самоличност и документ за платена такса за изпит.

 

Програми на англ. език (специалисти и неспециалисти)

Бизнес администрация – стратегическо управление (на английски език)

Бизнес-администрация – развитие на човешките ресурси (на английски език)

* Кандидатстващите за тези магистърски програми се явяват само на устно събеседване, което има за цел да установи мотивацията, квалификацията и интересите им.

Събеседването се провежда на английски език!

За да бъдете допуснати в залата за изпит, трябва да представите документ за самоличност и документ за платена такса за изпит.

 

 

 

ЗА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ПО ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ:

 

Прием в програмите за специалисти
Прием в програмите за неспециалисти

За кандидат-магистри с бакалавърска диплома по Икономика или Стопанско управление ("специалисти"):

Изпит по ИКОНОМИКА:

Тематичен въпросник (конспект) и литература за подготовка можете да намерите в Справочника за магистърските програми

За кандидат-магистри с бакалавърска диплома, различна от по Икономика или Стопанско управление ("неспециалисти"):

Събеседване:

Събеседването има за цел да провери общата икономическа/управленска култура на кандидатите и не изисква подготовка с помощта на специализирана литература. Необходимо е кандидатите да са запознати с някои от актуалните икономически проблеми в страната и чужбина и да могат да изразят аргументирано мнение.

 

 

 

Начини на заплащане на таксите за явяване на кандидат-магистърски изпити (ПОДРОБНО)

За допускане до явяване на изпити кандидатът трябва да представи на входа на залата квитанция за платена такса (30 лв. за всеки изпит).

 

 • С въпроси се обръщайте към г-жа Илона Цицелкова, инспектор Учебна дейност, на адрес: ilona@feb.uni-sofia.bg

 

>> ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЙ-НОВИТЕ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ <<

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

 • Магистърска програма Финансов мениджмънт – на английски език (съвместно с Университет Бордо, Франция) – 3 семестъра (БЕЗ ПРИЕМ за уч. 2018/2019 г.)
 • Магистърска програма Финансов мениджмънт – на английски език (съвместно с Университет Бордо, Франция) – за неикономисти - 3 семестъра (БЕЗ ПРИЕМ за уч. 2018/2019 г.)

(повече информация за програмата)

За повече информация: yovoganm@yahoo.fr

 

 • МП Приложна иконометрия и икономическо моделиране, на англ. език (Applied Econometrics and Economic Modelling) – с подкрепата на Experian

(повече информация за програмата)

 

Процедурата по кандидатстване включва подаването на документи и самостоятелна писмена разработка, базирана на теоретичен и/или емпиричен анализ в областта на икономиката по избрана от тях тема.

 

Документите, които следва да подадете, са:

1. заявление за явяване на изпити - за специалисти/неспециалисти/професионален бакалавър (по образец);

2. документ за владеене на английски език;

3. мотивационно писмо;

4. копие на диплом от завършено висше образование (бакалавър или магистър).

5. квитанция за платена такса за кандидат-студентски изпити;

 

Подробна информация за процедурата за кандидатстване в магистърската програма "Приложна иконометрия и икономическо моделиране, на англ. език (Applied Econometrics and Economic Modelling) – с подкрепата на Experian"

 

 • Магистърска програма Бизнес администрация – стратегическо управление (на английски език) – 2 семестъра
 • Магистърска програма Бизнес администрация – стратегическо управление – за неспециалисти (на английски език) - 4 семестъра
 • Магистърска програма Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси – за неспециалисти (на английски език) – 4 семестъра
 • Магистърска програма Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси (на английски език) – 2 семестъра

Информация за програмите:

Business Administration - Strategic Management (in English)

Business Administration - Human Resources Development (in English)

 

Процедурата по кандидатстване включва подаването на документи, писмен изпит на английски език и устен изпит-интервю.

Документите, които следва да подадете, са:

 1. заявление за явяване на изпити - за специалисти/неспециалисти (по образец);
 2. автобиография;
 3. документ за владеене на език (ако е наличен);
 4. копие на диплом от завършено висше образование (бакалавър или магистър).
 5. квитанция за платена такса за кандидат-студентски изпити.

 

Специалисти:

Изпитът има за цел да провери общата икономическа/управленска култура на кандидатите. Изисква известна предварителна подготовка, с помощта на специализирана литература, както и кандидатите да са запознати с някои от актуалните икономически проблеми в страната и чужбина и да могат да изразят аргументирано мнение.

Тематичен въпросник (конспект) и литература за подготовка можете да намерите в Справочника за магистърските програми

Интервюто проверява мотивацията, квалификацията, интересите на кандидата.

И изпитът, и интервюто, се провеждат на английски език.

 

Не-специалисти:

Изпитът има за цел да провери общата икономическа/управленска култура на кандидатите и не изисква подготовка с помощта на специализирана литература. Необходимо е кандидатите да са запознати с някои от актуалните икономически проблеми в страната и чужбина и да могат да изразят аргументирано мнение.

Интервюто проверява мотивацията, квалификацията, интересите на кандидата.

И изпитът, и интервюто, се провеждат на английски език

 

Подаване на документи за кандидатстване Подаването на документи за кандидатстване в Магистърските програми по „Бизнес администрация – Стратегическо управление“ и „Бизнес-администрация - Развитие на човешките ресурси“ на английски език се извършва в Стопански факултет. Допълнително ще бъде обявен график на интернет страницата на Стопански факултет. С въпроси по кандидатстването се обръщайте към г-жа Илона Цицелкова, испектор Учебна дейност, на адрес: ilona@feb.uni-sofia.bg.

 

 

 

Начини на заплащане на таксите за явяване на кандидат-магистърски изпити (ПОДРОБНО)

НЕЗАВИСИМО ОТ НАЧИНА НА ПЛАЩАНЕ КАНДИДАТЪТ ТРЯБВА ДА НОСИ ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Квитанция за платена такса за кандидат-студентски изпити – 30 лв. за всеки изпит

 

Информация за годишните такси можете да намерите на сайта нa СУ

 

 

Необходими документи за кандидатстване!

 

 

Магистърските програми на Стопански факултет във Facebook: facebook.com/feba.masters (въпроси и отговори)