Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За кандидат-студенти / ПРИЕМ - МАГИСТРИ

   

 

 • програми за специалисти и неспециалисти;
 • Повечето програми са с продължителност 2 семестъра;
 • Прием в предварителна и редовна кандидатстудентска сесия;
 • Прием само въз основа на успех от дипломата и неприсъствено (онлайн) устно събеседване;
 • За кандидати с чуждестранни дипломи - необходима е процедура по признаване на дипломите
 • ВАЖНО! Кандидатите с 3-годишни бакалавърски степени могат да кандидатстват само в съответните 2-годишни програми, подходящи за професионални бакалаври - в направление Икономика и финанси и в направление Стопанско управление.

 

Информация за приема за учебната 2021/2022 г.:

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри:

- предварителна: от 1 до 20 юли 2021 г. включително - събеседвания по график за съответните магистърски програми на 21, 22 и 23 юли 2021 г.

- редовна: от 26 юли до 10 септември 2021 г. включително - събеседвания по график за съответните магистърски програми на 13, 14 и 15 септември 2021 г.

- допълнителна: от 15 до 24 септември 2021 г. включително за всички магистърски програми с изключение на МП "Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите" - събеседвания по график за съответните магистърските програми на 27, 28 и 29 септември 2021 г.

Всички кандидати подадат своите документи след 1 юли 2021 г. през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

 

Следете страниците на магистърските програми за подробна информация и график на събеседванията.

 

 • Справочник за кандидатстващите в магистърски програми в ПН 3.7 Администрация и управление за учебната 2021/2022 г.
 • Справочник за кандидатстващите в магистърски програми в ПН 3.8 Икономика за учебната 2021/2022 г.

 

 

ВАЖНО! За кандидатстване трябва да създадете профил в системата

https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

___________

 

В самата платформа може да прикачите и следните документи, които са необходими за кандидатстването Ви:

 1. Сканирано копие на диплома за висше образование- бакалавър (Ако сте завършили през тази академична година и дипломата Ви все още не е готова, може да подадете уверение от университета за това, че сте завършили бакалавърска степен, като в него задължително се посочва средния успех от курса на обучение и успеха от държавните изпити)
 2. Сканирано копие на диплома за средно образование;
 3. Бележка за платена такса събеседване

 

Според заповед на Ректора, заради ситуацията в страната във връзка с COVID-19 касата във факултета не работи, за да не се получават струпвания на хора. Таксите се заплащат само онлайн чрез онлайн банкиране или чрез EasyPay. Друг вариант е да извършите заплащането на каси в банка или в офиси на Easy Pay.

Данните, които трябва да посочите, са:

 

Банковата сметка на Софийски университет:

БНБ - централно управление – за всички студенти

IBAN: BG52BNBG96613100174301

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BNBGBGSD

 1. Вашите имена
 2. Такса за кандидатстване за магистърска програма – основание
 3. Да се посочи Стопански факултет

 

Следващата стъпка е да следите датите за събеседванията, които ще бъдат през месец юли и септември, и ще се проведат онлайн.

Някои от магистърските програми имат изискване за изпращане на допълнителни документи като CV, мотивационно писмо и др.

За всичко това може да следите на страницата на Стопански факултет със списъка на всички магистърски програми

 

Ако Ви е необходима допълнителна информация или съдействие: тел. 02 873 83 10; 02 873 98 41

 

Справочник: магистърски програми
в Стопанския факултет

 

 

Проучване сред кандидатите за магистърски програми.

То цели събирането на мнения с оглед създаването на нови магистърски програми и подобряване на вече съществуващите към катедра „Икономика“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Проучването е анонимно.

 

 

ВАЖНО! Съобщенията за датите на събеседванията и другите изисквания към кандидатите се публикуват в страниците на съответните магистърски програми.

 

За допълнителна информация: тел. 02 873 83 10; 02 873 98 41

Магистърските програми на Стопански факултет във Facebook: facebook.com/feba.masters (въпроси и отговори)

 

АРХИВ:

 • Справочник за кандидатстващите в магистърски програми по „Икономика и финанси“ за учебната 2020-2021 г.
 • Справочник за кандидатстващите в магистърски програми по „Стопанско управление“ за учебната 2020-2021 г.

 

Вижте тук таксите (за граждани на България и ЕС) за ОКС "Магистър", платено обучение - за учебната 2020/2021 г.