Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За кандидат-студенти / ПРИЕМ - БАКАЛАВРИ

   

 

В Стопанския факултет се приемат студенти в следните бакалавърски специалности:

 

1) Счетоводство, финанси и дигитални приложения (Accounting, Finance and Digital Applications) с обучение на английски език*

Балообразуване

* с международно признат сертификат - Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB) на Международната професионална организация "The Institute of Chartered Accountants in England and Wales"
* седем стипендиантски места за безплатно явяване на изпит за придобиване на първо ниво на сертификата CFA на годишна база - партньор е CFA Institute
CFA-Institute

2) Икономикa и финанси

групи с английски и с френски език**

Балообразуване

 

3) Бизнес администрация

групи с английски, с немски и с френски език**

Балообразуване

 

Допълнителна информация за спец. Икономикa и финанси (френска програма) и спец. Бизнес администрация (френска програма) - BG

Допълнителна информация за спец. Икономикa и финанси (френска програма) и спец. Бизнес администрация (френска програма) - FR

 

** Квотите за прием на студенти с всеки един от трите езика са отделни и независими

 

Задължителни условия за допускане до участие в класирането за специалностите Счетоводство, финанси и дигитални приложения с обучение на английски език; Икономика и финанси и Бизнес администрация:

Вариант 1 Вариант 2
успешно издържан държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски, немски или френски език сертификат за владеене на чужд език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици
     
Допустими сертификати за Вариант 3
за английски език за немски език за френски език
- Cambridge English - Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; Oxford Test of English;
- TOEFL IBT с точки над 80;
- TOEFL CBT с точки над 200
Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (KMK) - Stufe II; DSH, DaF DELF / DALF
или
сертификати, издадени от Департамента за езиково и специализирано обучение на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (за английски, немски или френски език) за ниво на владеене В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.

 

Студентите постъпват в бакалавърските специалности с приемен изпит по:
Вариант 1 Вариант 2
Изпит по Математика I или по Математика II (коефициент в балообразуването)

Резултати от държавен зрелостен изпит с коефициент в балообразуването по:

  • математика
  • география и икономика
  • профилиращ предмет - информатика, информационни технологии или предприемачество

ИЛИ

Резултати от държавен зрелостен изпит с коефициент в балообразуването по:

  • български език и литература
  • английски език
  • немски език
  • френски език
  • история и цивилизация
  • физика и астрономия
  • химия и опазване на околната среда

 

Заявления за явяване на конкурсните изпити се подават само по електронен път в следните срокове:

1. първа сесия – от 8:30 ч. на 27.02.2023 г. до 17:00 ч. на 27.03.2023 г.

2. втора сесия – до 17:00 ч. на 29.05.2023 г.

Подаване на документи и важни срокове!

 

Образователно-квалификационната степен “бакалавър” се получава след 4-годишно обучение.

 

Двойни дипломи и партньорства със западни университети
Студентите, приети в. спец. Икономика и финанси (френска програма) и спец. Бизнес администрация (френска програма) могат да кандидатстват и за втора диплома от Universite de Lille или от Universite de Poitiers.
Студентите, приети с немски език, се включват в програмата на съществуващия консорциум между Стопанския факултет на Софийския университет и унверситетите в Кьолн, Лайпциг, Заарбрюкен и Ерланген-Нюрнберг. В рамките на това сътрудничество, редица дисциплини от учебния план за специалност стопанско управление се преподават на немски език от професори, гостуващи от изброените университети.

Страница на Стопанския факултет за кандидат-студенти: facebook.com/stopanski.fakultet

 

>> ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА БАКАЛАВЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ <<

 

Научете повече за Стопанския факултет:

Инициативи с бизнеса

Новини от факултета

ESG Academy на Стопанския факултет и „24 часа“ в партньорство за подкрепа на отговорното предприемачество

28.09.2023

Стопанският факултет и „Национален енергиен оператор“ ЕАД сключиха споразумение за сътрудничество

28.09.2023

Информация за държавен изпит и защита на магистърска теза в МП „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите“

28.09.2023

Всички публикации Всички новини