Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За кандидат-студенти / ПРИЕМ - БАКАЛАВРИ

   

 

В Стопанския факултет се приемат студенти в следните бакалавърски специалности:

 

1) Счетоводство, финанси и дигитални приложения (Accounting, Finance and Digital Applications) на английски език*

Балообразуване

* с международно признат сертификат - Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB) на Международната професионална организация "The Institute of Chartered Accountants in England and Wales"
* седем стипендиантски места за безплатно явяване на изпит за придобиване на първо ниво на сертификата CFA на годишна база - партньор е CFA Institute
CFA-Institute

2) Икономикa и финанси

групи с английски и с френски език**

Балообразуване

 

3) Стопанско управление

групи с английски, с немски и с френски език**

Балообразуване

 

Икономика и Стопанско управление , френска програма (BG)

Икономика и Стопанско управление , френска програма (FR)

 

** Квотите за прием на студенти с всеки един от трите езика са отделни и независими

 

Задължителни условия за допускане до участие в класирането за специалностите Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на англ. език); Икономика и финанси и Стопанско управление:

Вариант 1 Вариант 2
успешно издържан държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски, немски или френски език сертификат за владеене на чужд език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици
     
Допустими сертификати за Вариант 3
за английски език за немски език за френски език
- Cambridge English - Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; Oxford Test of English;
- TOEFL IBT с точки над 80;
- TOEFL CBT с точки над 200
Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (KMK) - Stufe II; DSH, DaF DELF / DALF
или
сертификати, издадени от Департамента за езиково и специализирано обучение на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (за английски, немски или френски език) за ниво на владеене В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.

 

Студентите постъпват в бакалавърските програми с приемен изпит по
Вариант 1 Вариант 2
Изпит по Математика I или по Математика II (коефициент в балообразуването)

Резултати от държавен зрелостен изпит с коефициент в балообразуването по:

  • математика
  • география и икономика
  • профилиращ предмет - информатика, информационни технологии или предприемачество

ИЛИ

Резултати от държавен зрелостен изпит с коефициент в балообразуването по:

  • български език и литература
  • английски език
  • немски език
  • френски език
  • история и цивилизация

 

Кандидат-студентите се регистрират за класирането в срок от 8,30 ч. на 14 юни до 17,00 ч. на 30 юни 2021 г. онлайн: https://online.uni-sofia.bg/

Подаване на документи и важни срокове!

 

Образователно-квалификационната степен “бакалавър” се получава след 4-годишно обучение.

 

Двойни дипломи и партньорства със западни университети
Студентите, приети с френски език, могат да кандидатстват и за втора диплома от Universite de Lille или от Universite de Poitiers.
Студентите, приети с немски език, се включват в програмата на съществуващия консорциум между Стопанския факултет на Софийския университет и унверситетите в Кьолн, Лайпциг, Заарбрюкен и Ерланген-Нюрнберг. В рамките на това сътрудничество, редица дисциплини от учебния план за специалност стопанско управление се преподават на немски език от професори, гостуващи от изброените университети.

Страница на Стопанския факултет за кандидат-студенти: facebook.com/stopanski.fakultet

 

>> ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА БАКАЛАВЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ <<

 

Научете повече за Стопанския факултет:

Всички публикации Всички новини