Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Библиотека

   

 

 

Клон на Университетска Библиотека към

Стопанския факултет

1113 София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 3

стая 500
тел. 971 10 02 (531)
viara_@feb.uni-sofia.bg

Работно време: понеделник – петък, 8.30 – 20.00 ч.

Презентация на университетската библиотека (pdf)

Списък на дарените книги на библиотеката на Стопанския факултет - май 2015 (pdf)

 

Нови книги в библиотеката ян. 2015 - апр. 2015 (pdf)

Нови книги в библиотеката дек. 2014 - ян. 2015 (pdf)

Нови заглавия на периодиката, постъпили в библиотеката за периода 28.01.2015-08.05.2015 (pdf)

 

От всеки компютър в мрежата на Стопански факултет са достъпни следните електронни библиотеки / бази данни:

(необходими настройки на компютъра за достъп до електронните библиотеки)

 

JSTOR

http://www.jstor.org

 

EBSCO

http://search.ebscohost.com

 

SAGE Publications

http://online.sagepub.com

 

Science Direct / SCOPUS

http://www.sciencedirect.com

 

EBRARY ACADEMIC COMPLETE

http://site.ebrary.com/lib/ulibsofia

 

OPEN TEXTBOOK LIBRARY

https://open.umn.edu/opentextbooks

 

FREE ECONOMICS AND FINANCE E-BOOKS

http://bookboon.com/en/economics-and-finance-ebooks

 

BookCrossing Zone / Зона за безплатно споделяне на книги в Стопанския факултет

Заглавия на книгите за свободно споделяне (BookCrossing), предоставени от библиотеката на Стопанския факултет - май 2015 (pdf)

Заглавия на книгите за свободно споделяне (BookCrossing), предоставени от библиотеката на Стопанския факултет - юни 2015 (pdf)

Заглавия на книгите за свободно споделяне (BookCrossing), предоставени от библиотеката на Стопанския факултет - септември 2015 (pdf)

 

Електронна база данни с резюмета на статиите в Годишника на Стопански факултет (research.uni-sofia.bg)

 

Университетска библиотека

Сайт на университетска библиотека

Електронен каталог на Университетската библиотека

 

SUDigital

Дигитална библиотека СУ "Св.Климент Охридски"

 

Библиотека на БМА и ИПИ:

Сайт (електронен каталог) на библиотеката

 

Връзки към блогове

 

Блог на Центъра за икономически теории и стопански политики

 

Блог на проф. д.ик.н. Румен Георгиев:

http://www.rgeorgiev.com

 

Допълнителен илюстративен материал към лекциите
по Икономически теории, доц. д-р Теодор Седларски:

http://twitter.com/economicschools

 

Блог на ас. Любен Иванов:

http://ikonomikatakatoizkustvo.blogspot.com

 

 

Електронно издание с дискусионни материали (working paper series)
Bulgarian Economic Papers (bep.bg)