Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Библиотека

   

 

 

Клон на Университетска Библиотека към

Стопанския факултет

1113 София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 3

стая 500
vyara@feb.uni-sofia.bg

Работно време: понеделник – петък, 8.30 – 20.00 ч.

Презентация на университетската библиотека (pdf)

 

ДАРЕНИЯ НА КНИГИ: Уважаеми читатели , можете да дарите книги за нуждите на Стопанския факултет. Книгите трябва да са с икономическа тематика и да са подходящи за програмите на Стопанския факултет.

За да ни дарите книги:

1) Свържете се с библиотекарите ни - Вяра Събева: vyara@feb.uni-sofia.bg

2) Изпратете книгите по куриер или ги донесете до сградата на Стопанския факултет

3) Ако изпращате книгите, за да издадем протокол за дарението, са необходими име, фамилия и телефонен номер за връзка на дарителя.

 

От всеки компютър в мрежата на Стопански факултет са достъпни следните електронни библиотеки / бази данни:

(необходими настройки на компютъра за достъп до електронните библиотеки)

 

JSTOR

http://www.jstor.org

НОВО! Отдалечен достъп с въвеждане на СУСИ потребителско име и парола

https://jstor.uni-sofia.bg/

 

EBSCO

http://search.ebscohost.com

 

SAGE Publications

http://online.sagepub.com

 

Science Direct / SCOPUS

http://www.sciencedirect.com

 

EBRARY ACADEMIC COMPLETE

http://site.ebrary.com/lib/ulibsofia

 

OPEN TEXTBOOK LIBRARY

https://open.umn.edu/opentextbooks

 

FREE ECONOMICS AND FINANCE E-BOOKS

http://bookboon.com/en/economics-and-finance-ebooks

 

BookCrossing Zone / Зона за безплатно споделяне на книги в Стопанския факултет

 

BookCrossing @ FEBA

 

Стопанският факултет откри своя официална зона за BookCrossing*. Bookcrossing е инициатива за свободно споделяне на книги, в която може да се включи всеки. Чрез регистрация на книгата на уеб-платформата може да бъде проследено пътуването на „освободената“ книга.

Инициативата се радва на популярност в световен мащаб. Bookcrossing практиката се разпростира в над 130 държави. Към 2017г. броят на потребителите на официалния сайт е над 1.7 милиона, а пуснатите книги са над 11 милиона.

Хората, които „хванат“ освободена книга могат да посетят сайта www.bookcrossing.com, за да видят къде е била книгата и да направят запис на новото ѝ местонахождение. Книгите могат да бъдат хващани и освобождавани на случайни места (на пейка в парка, в кафене, на спирки на градския транспорт). Официалната bookcrossing зона е специално обособено място, където желаещите могат да „освобождават“ или вземат книги. Няма ограничение за количеството и вида книги, които всеки може да „освободи“.

Официалната bookcrossing зона на Стопанския факултет е разположена в новото споделено пространство (“The Social Room”) на приземния етаж, където всеки желаещ може да „освободи“ или „хване“ книга. Единственото условие при „освобождаването“ на книгата е да се направи регистрация на платформата на инициативата и номерчето да се нанесе на bookcrossing етикета, който може да се набави от официалната зона на факултета.

 

Подробна информация за това как се bookcross-ва може да бъде открита на сайта на инициативата:

https://www.bookcrossing.com/

 

Страница на официалната bookcrossing зона на Стопанския факултет:

https://www.bookcrossing.com/mybookshelf/OBCZ_FEBA_SU/

 

 

Заглавия на книгите за свободно споделяне (BookCrossing), предоставени от библиотеката на Стопанския факултет - май 2015 (pdf)

Заглавия на книгите за свободно споделяне (BookCrossing), предоставени от библиотеката на Стопанския факултет - юни 2015 (pdf)

Заглавия на книгите за свободно споделяне (BookCrossing), предоставени от библиотеката на Стопанския факултет - септември 2015 (pdf)

 

 

Електронна база данни с резюмета на статиите в Годишника на Стопански факултет (research.uni-sofia.bg)

 

Университетска библиотека

Сайт на университетска библиотека

Електронен каталог на Университетската библиотека

 

SUDigital

Дигитална библиотека СУ "Св.Климент Охридски"

 

Библиотека на БМА и ИПИ:

Сайт (електронен каталог) на библиотеката

 

Връзки към блогове

 

Блог на Центъра за икономически теории и стопански политики

 

Блог на проф. д.ик.н. Румен Георгиев:

http://www.rgeorgiev.com

 

Допълнителен илюстративен материал към лекциите
по Икономически теории, доц. д-р Теодор Седларски:

http://twitter.com/economicschools

 

Блог на ас. Любен Иванов:

http://ikonomikatakatoizkustvo.blogspot.com

 

 

Електронно издание с дискусионни материали (working paper series)
Bulgarian Economic Papers (bep.bg)