Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности

   
Специалности в Стопански факултет

 

 

Кратко представяне на специалностите в Стопанския факултет

Международни бакалавърски програми:

Бакалавърска програма с Университета Лил 1 по Стопанско управление с френски език

Бакалавърска програма с Университета Лил 1 по Икономика с френски език

Бакалавърска програма с консорциум от немски университети по Стопанско управление с немски език

 

Бакалавърски програми НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:

Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език) -- Accounting, Finance and Digital Applications*

* с международно признат сертификат - Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB) на Международната професионална организация "The Institute of Chartered Accountants in England and Wales"

 

Магистърски програми НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:

Съвместна магистърска програма с Университета Бордо по Финансов мениджмънт на английски език

Приложна иконометрия и икономическо моделиране - на английски език / Applied Econometrics and Economic Modelling (in English) в партньорство с Experian

Business Administration - Strategic Management (in English)

Business Administration - Human Resources Development (in English)

Всички програми: