Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Управление и органи / Комисия по качеството

   

 

 

Състав на комисията (избрана от ФС, протокол 7 / 25.05.2021 г.):

Председател: доц. д-р Димитър Златинов

Членове:

доц. д-р Атанас Георгиев
доц. д-р Марселен Йовоган
доц. д-р Ия Петкова
проф. дмн Иван Иванов
докт. Райна Пехливанска
Ивета Димитрова (студент)
Пенчо Добрев, Шварц Ай Ти България (потребители на кадри)