Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Управление и органи / Общо събрание

   

 

 

 

 

Протоколи от общите събрания на Стопанския факултет

 

Председател на ОС:

доц. д-р Соня Георгиева

 

Зам.-председател на ОС:

доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова

 

Мандатна комисия

Председател: проф. д.ик.н. Десислава Йорданова
Зам. председател: доц. д-р Тодор Ялъмов
Членове:
1. доц. д-р Надя Соколова
2. доц. д-р Боряна Богданова
3. доц. д-р Димитър Златинов

 

Комисия по предложенията за органи на управление на факултета

Председател: доц. д-р Боян Ломев
Зам. председател: доц. д.ик.н. Антон Герунов
Членове:
1. доц. д-р Ия Петкова
2. гл.ас. д-р Любен Иванов
3. Лиляна Георгиева (докторант)

 

Комисия по произвеждане на избори:

Председател: проф. д-р Георги Менгов
Зам.-председател: доц. д-р Марселен Йовоган
Членове:
1. доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова
2. доц. д-р Боряна Богданова
3. доц. д-р Олимпия Ведър
4. гл.ас. д-р Илия Атанасов
5. ас. Васил Караиванов