Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Статистика и иконометрия / Преподаватели - Катедра Статистика и иконометрия / Доц. д-р Николай Нетов - ръководител катедра

   

 

Доц. д-р Николай Чудомиров Нетов е ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“.

 

През последните петнадесет години той има възможност да работи в редица международни научни, научно-приложни и образователни проекти в сътрудничество с голям брой колеги от целия свят.

 

Доц. Нетов е член е на Борда на директорите на Сдружението на завършилите Стопанския факултет, което е най-голямото и най-старото алумни сдружение в страната с над 7 000 активни членове.

 

През 2014 г. доц. Нетов получи годишната награда за инициирания и ръководен от него проект „Кариера в ИТ“, като най-добър за 2013 г. проект, реализиращ сътрудничество между бизнеса и НПО.

 

През 2015 г. ръководеният от доц. Нетов проект "Кариера в ИТ" получи отличие в категория "Инвеститор в знанието" по време на тринадесетите годишни награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите.

 

Автобиография

Списък с публикациите

ResearchGate: Николай Нетов