Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Икономика и управление на публични ресурси

   

 

МП „Икономика и управление на публични ресурси с прием само в задочна форма на обучение от зимния и летния семестър за икономисти и неикономисти

Икономика и управление на публични ресурси

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: задочна
За икономисти и неикономисти

Ръководител: доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, s.mihaylova@feb.uni-sofia.bg, кабинет 222

 

bal36_small75x75

Представяне на програмата

 

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри:
- предварителна: от 1 до 20 юли 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 21 юли от 09:00 ч. в MS Teams: https://bit.ly/3xhazmO

- редовна: от 26 юли до 10 септември 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 15 септември от 09:00 ч. в MS Teams: https://bit.ly/3dI94pR

- допълнителна: от 15 до 24 септември 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 29 септември от 09:00 ч. в MS Teams: https://bit.ly/3dI94pR

Допълнително кандидатите ще бъдат уведомени за включването в онлайн събеседванията.

Всички кандидати подават своите документи след 1 юли 2021 г. през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

 

Изменение и допълнение на учебния план

Семестриална такса: 980 лв.

Събеседването ще се проведе на 21 юли 2021 г. и 15 септември 2021г. от 09:00 ч. в платформата MS Teams, за което кандидатите ще бъдат допълнително уведомени.

 

Комисия:
Председател – доц. д-р Савина Михайлова-Големинова (s.mihaylova@feb.uni-sofia.bg)
Членове: проф.д-р Йордан Ботев и доц.д.ик.н Антон Герунов

За допълнителни въпроси може да се обръщате към ръководителя на МП „Икономика и управление на публични ресурси” доц.д-р Савина Михайлова-Големинова: e-mail: s.mihaylova@feb.uni-sofia.bg, кабинет 222

 

Нова МП „Икономика и управление на публични ресурси“! Преподавателският екип се състои от специалисти, комбиниращи академичен и практически опит в сферата на частния бизнес и публичния сектор:

 • Проф. д.с.н. Цветан Давидков
 • Проф. д.ик.н. Желю Владимиров
 • Проф. д-р Теодор Седларски
 • Проф. д-р Йордан Ботев
 • Проф. д-р Мария Видолова
 • Доц. д.ик.н. Антон Герунов
 • Доц. д-р Атанас Георгиев
 • Доц. д-р Димитър Златинов
 • Доц. д-р Марселен Йовоган
 • Доц. д-р Савина Михайлова -Големинова
 • Доц. д-р Илияна Анкова
 • Доц. д-р Милен Велушев
 • Доц. д-р Теодор Атанасов
 • Гл. ас. д-р Божидар Недев
 • Гл. ас. д-р Вихър Георгиев
 • Гл. ас. д-р Орлин Колев
 • Гл. ас. д-р Стоян Шаламанов
 • Ас. д-р Мария Трифонова
 • Ас. Ирена Младенова
 • Д-р Розалина Козлева - Управител на „Инфрапроект Консулт“ ЕООД
 • Димитър Елков - CIA, CRISC
 • Калин Славов - Изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници“