Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Стопанско управление / Магистърски програми за специалисти / Бизнес-администрация - Стратегическо управление

   

 

 

Срок на обучение: 1 година

Форма на обучение: редовна

Ръководител: проф. д-р Десислава Йорданова

е-mail: d_yordanova@abv.bg

Администратор: ас. д-р Иван Ангелов

е-mail: ivanangel@feb.uni-sofia.bg

 

Информация за приема за учебната 2020/2021 г.:

Прием само по документи.

Месец юли
20 юли, от 10:00 часа – НЕПРИСЪСТВЕНО обсъждане на постъпилите документи от кандидатите.

Месец септември:
14 септември, от 10:00 часа – НЕПРИСЪСТВЕНО обсъждане на постъпилите документи от кандидатите.

Комисия: проф. Цветан Давидков, проф. Желю Владимиров, проф. Невяна Кръстева, проф. Десислава Йорданова, проф. Соня Милева и доц. Олимпия Ведър

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри:
- предварителна: юли - от 6 до 20 юли включително
- редовна: септември - от 1 август до 9 септември включително

Всички кандидати трябва да подадат документи до 20 юли (за предварителния прием) през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

 

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Създадена да развие ключови компетентности за стратегическо развитие, управление на иновациите и дигиталните процеси, магистърска програма „Бизнес администрация – Стратегическо управление“ е наследник на т.нар. Холандска програма от 1994 г. в партньорство на Стопанския факултет с Erasmus School of Economics, Erasmus University Rotterdam. Изградена е по класически MBA формат, в сътрудничество с редица индустриални клъстери, Българска работодателска организация „Иновативни технологии” (БРАИТ), Ливано-български бизнес съвет, двустранни търговски камари и гост-преподаватели от фирми от България и чужбина. Програмата е ориентирана към подготовка на ръководители, които адекватно реагират на измененията в заобикалящата ги среда, успешно разглеждат основните концепции, модели за анализ и вземане на решения и подходи, свързани с разработването и реализирането на специфична стратегия на организацията и нейното стратегическо управление. Сред основните акценти са анализите за уместността на един или друг вид международна стратегия, необходимите условия и изисквания, които следва да бъдат взети под внимание с оглед поставените цели пред интернационализацията на фирмата.

 

ОБУЧЕНИЕ

Магистърската програма „Бизнес администрация – Стратегическо управление” е отворена за кандидати от всякакви специалности, притежаващи ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“.

За кандидатите, които притежават ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ по специалности, различни от „Стопанско управление” и „Икономика”, както и свързаните и произтичащите от тях, има изискване за покриване на допълнителна изравняваща подготовка (пет дисциплини във факултативна форма).

Програмата се предлага само в редовна форма на обучение, с прием през зимния семестър. Учебните занятия се провеждат от 18 часа в делничните дни, в събота и по изключение в неделя.

 

ПАРТНЬОРСТВО С БИЗНЕСА

Магистърска програма „Бизнес администрация-Стратегическо управление“ се подкрепя от водещи компании, клъстери и бизнес асоциации, работещи в България. В обучението са привлечени като гост-лектори изявени мениджъри от компаниите партньори като Мусала Софт, INDEAVR, индустриални клъстери, Българска работодателска организация “Иновативни технологии” (БРАИТ), Ливано-български бизнес съвет, двустранни търговски камари и други.

Всички студенти, които искат да стартират собствен бизнес или управляват собствен бизнес през последните 3 години, ще получат менторска подкрепа от преподавателския екип, за да кандидатстват по програма "Еразъм за млади предприемачи" и да пребивават при по-опитен предприемач в Европа между 1 и 6 месеца или в САЩ, Сингапур и Израел между 1 и 3 месеца.

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Завършена бакалавърска или магистърска степен.

 

Годишна такса за обучение: 2060 лв. (1030 лв. на семестър)

 

Учебен план 2020

 

Всички потенциални кандидати имат възможност да зададат онлайн своите въпроси относно магистърската програма Бизнес администрация – Стратегическо управление към ръководителя и администратора на програмата на 17 юли 2020 г. от 18:00 до 18:40 ч. в платформата Zoom:

 

Линк към онлайн срещата:

https://zoom.us/j/94568331244?pwd=dkg2QlZldk5wVngrSkZiSjZJNFlOQT09

 

Архив:

Учебен план: 2014-2015 г. (pdf)

Учебен план: 2012-13 г. (pdf)

Учебен план: 2011-12 г. (pdf)