Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за неикономисти / Бизнес икономика

   

 

МП „Бизнес икономика” с прием само в редовна форма на обучение от зимен семестър за икономисти и неикономисти

 

bal36_small75x75

Представяне на програмата

 

Страница на магистърските програми към катедра "Икономика"

 

Кандидатите за прием от зимния семестър на учебната 2023/2024 година могат да подадат своите документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ между 1 юли 2023 г. и 26 септември 2023 г. на всеки един от посочените три етапа:

  • Първи етап - от 1 до 19 юли 2023 г.
  • Втори етап - от 25 юли до 10 септември 2023 г.
  • Трети етап - от 16 до 26 септември 2023 г.

 

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат на следните дати:

 

 

Семестриална такса за учебната 2023/2024 година - 1375 лв.

 

МП „Бизнес икономика” стартира с прием през учебната 2022/2023 година като съвместен образователен продукт на катедра „Икономика“ и катедра „Стопанско управление“. Магистърската програма синтезира най-добрите традиции и опит на изтъкнати експерти в областта на икономиката, управлението, финансите и правото. Тя е насочена към студенти, завършили бакалавърска степен по професионално направление 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление, но също така и към студенти неикономисти, завършили други специалности.

МП „Бизнес икономика“ формира висококвалифицирани специалисти със задълбочена теоретична подготовка и практически способности за анализ на бизнес дейности и управление и прогнозиране на бизнес процеси от гледна точка на съвременните предизвикателства в корпоративния свят. Професионалната реализация на успешно завършилите студенти е на различни позиции в икономическите, финансовите и административните отдели във всички бизнес организации, като мениджъри на различни управленски нива във фирмите и като предприемачи, управляващи свой собствен или семеен бизнес. Формата на завършване може да се избира от студентите между полагане на държавен изпит или разработване на магистърска теза.

Обучението е в редовна форма и се осъществява само вечер от 18 часа през делничните дни и предимно събота и неделя в рамките на зимния и летния семестър.

За допълнителни въпроси може да се обръщате към Ръководителя на МП „Бизнес икономика”: гл. ас. д-р Стоян Шаламанов, shalamanov@feb.uni-sofia.bg, кабинет 505

 

Архив на учебните планове: