Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Стопанско управление / Магистърски програми за специалисти / Бизнес-администрация - Развитие на човешките ресурси

   

 

 

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител на програмата: проф. д. ик. н Желю Владимиров

е-mail: jeve@feb.uni-sofia.bg

Администратор на програмата: гл. ас. д-р Иванка Михайлова

е-mail: ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg

 

Информация за приема за учебната 2020/2021 г.:

Прием само по документи.

Месец юли
20 юли, от 10:00 часа – НЕПРИСЪСТВЕНО обсъждане на постъпилите документи от кандидатите.

Месец септември:
14 септември, от 10:00 часа – НЕПРИСЪСТВЕНО обсъждане на постъпилите документи от кандидатите.

Комисия: проф. Цветан Давидков, проф. Желю Владимиров, проф. Невяна Кръстева, проф. Десислава Йорданова, проф. Соня Милева и доц. Олимпия Ведър

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри:
- предварителна: юли - от 6 до 20 юли включително
- редовна: септември - от 1 август до 9 септември включително

Всички кандидати трябва да подадат документи до 20 юли (за предварителния прием) през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

 

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Магистърската програма „Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси“ има за цел да подготвя висококвалифицирани специалисти, които да владеят съвременните методи и средства за стратегическо управление и развитие на човешкия капитал в организациите, както и да даде основа за непрекъснато самоусъвършенстване в практиката.

 

ОБУЧЕНИЕ

Магистърската програма „Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси” е отворена за кандидати от всякакви специалности, притежаващи ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“.

За кандидатите, които притежават ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ по специалности, различни от „Стопанско управление” и „Икономика”, както и свързаните и произтичащите от тях, има изискване за покриване на допълнителна изравняваща подготовка (пет дисциплини във факултативна форма).

Програмата се предлага само в редовна форма на обучение, с прием през зимния семестър. Учебните занятия се провеждат от 18 часа в делничните дни, в събота и по изключение в неделя.

 

ПАРТНЬОРСТВО С БИЗНЕСА

Магистърска програма „Бизнес администрация-развитие на човешките ресурси“ е създадена от катедра „Стопанско управление“ на Софийския университет с активното съдействие на партньори от бизнеса и е съобразена със структурата, съдържанието и методите на преподаване в подобни магистърски програми във водещи университети в Европейския съюз и САЩ.

Програмата се подкрепя от водещи компании, работещи в България. В обучението са привлечени като гост-лектори изявени експерти и мениджъри по човешки ресурси от компаниите партньори като Мусала Софт, INDEAVR, Асес, Прометрикс, Технологика и други.

Всички студенти, които искат да стартират собствен бизнес или вече имат такъв през последните 3 години, ще получат менторска подкрепа от преподавателския екип за кандидатстване по програма "Еразъм за млади предприемачи". Програмата дава възможност да работите с по-опитен предприемач в Европа (между 1 и 6 месеца) или в САЩ, Сингапур, Израел (1 - 3 месеца).

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Завършена бакалавърска или магистърска степен.

 

Годишна такса за обучение: 2060 лв. (1030 лв. на семестър)

 

Учебен план за випуск 2020/2021

 

Архив:

Учебен план: 2014-2015 г. (pdf)

Учебен план: 2012-13 г. (pdf)

Учебен план: 2011-12 г. (pdf)