Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за неикономисти / Икономика и финанси (за неикономисти, задочно обучение)

   

 

 

МП „Икономика и финанси” с прием само в задочна форма на обучение от зимния и летния семестър за неикономисти

 

 

Представяне на програмата

 

 

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри:

- предварителна: от 1 до 20 юли 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 22 юли от 18:00 ч. в MS Teams: https://bit.ly/MP-interview

- редовна: от 26 юли до 10 септември 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 14 септември от 18:00 ч. в MS Teams: https://bit.ly/MP_Econ_Fin

- допълнителна: от 15 до 24 септември 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 29 септември от 18:00 ч. в MS Teams: https://bit.ly/MP-Economics

Допълнително кандидатите ще бъдат уведомени за включването в онлайн събеседванията.

 

Всички кандидати подават своите документи след 1 юли 2021 г. през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

Семестриална такса: 980 лв.

 

МП „Икономика и финанси” предоставя базови знания и умения в областта на общата икономическа теория и финансите, управлението и планирането на основните икономически и финансови дейности на студенти, завършили бакалавърска степен по специалност, различна от професионално направление 3.8 Икономика. Студентите могат да избират формата на завършване с полагане на държавен изпит или разработване на магистърска теза. Професионалната реализация на успешно завършилите студенти е на различни позиции в икономическите, финансовите и административните отдели във всички публични и частни институции, както и в консултантския бизнес и като предприемачи, формиращи и ръководещи собствен и семеен бизнес.

 

Обучението в задочна форма се осъществява само събота и неделя в рамките на зимния и летния семестър.

През 2021 г. студентка от МП "Икономика и финанси" спечели първа награда на Националния конкурс "Млад икономист" на Съюза на икономистите в България.

 

За допълнителни въпроси може да се обръщате към Ръководителя на МП „Икономика и финанси”: доц. д-р Димитър Златинов, dzlatinov@feb.uni-sofia.bg, кабинет 509

 

Архив на учебните планове: