Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за неикономисти / Икономика и финанси (за неикономисти, задочно обучение)

   

 

 

МП „Икономика и финанси” с прием само в задочна форма на обучение от зимния и летния семестър за неикономисти

 

 

Представяне на програмата

Информация за ПРИЕМА ОТ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР за учебната 2020/2021 г.:

Кандидат-магистрите изпращат по електронен път автобиография и мотивационно писмо, в което до 2 страници посочват мотивацията и очакванията си от обучението в срок до 29 януари 2021 г. Автобиографията и мотивационното писмо се изпращат на членовете на изпитната комисия с ясно уточнение за коя магистърска програма се кандидатства

Комисия:
Председател – доц. д-р Димитър Златинов (dzlatinov@feb.uni-sofia.bg)
Членове: доц. д-р Милен Велушев (mvelushev@feb.uni-sofia.bg) и гл. ас. д-р Цветан Мадански (tzvetan_madanski@feb.uni-sofia.bg)

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри: 23 декември 2020 – 29 януари 2021 г. през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

Събеседването ще се проведе на 1 февруари 2021 г. от 18:00 ч. в платформата MS Teams, за което кандидатите ще бъдат допълнително уведомени.

МП „Икономика и финанси” предоставя базови знания и умения в областта на общата икономическа теория и финансите, управлението и планирането на основните икономически и финансови дейности на студенти, завършили бакалавърска степен по специалност, различна от професионално направление 3.8 Икономика. Студентите могат да избират формата на завършване с полагане на държавен изпит или разработване на магистърска теза. Професионалната реализация на успешно завършилите студенти е на различни позиции в икономическите, финансовите и административните отдели във всички публични и частни институции, както и в консултантския бизнес и като предприемачи, формиращи и ръководещи собствен и семеен бизнес.

 

Обучението в задочна форма се осъществява само събота и неделя в рамките на зимния и летния семестър.

Учебен план 2020/2021 – прием от зимния семестър

Учебен план 2020/2021 – прием от летния семестър

 

За допълнителни въпроси може да се обръщате към Администратора на МП „Икономика и финанси”: доц. д-р Димитър Златинов, dzlatinov@feb.uni-sofia.bg, кабинет 509

 

Годишна такса за обучение: 1840 лв.