Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за неикономисти / Икономика и финанси (за неикономисти, задочно обучение)

   

 

 

МП „Икономика и финанси” с прием само в задочна форма на обучение от зимния и летния семестър за неикономисти!

 

 

 

Представяне на програмата

 

Страница на магистърските програми към катедра "Икономика"

 

Кандидатите за прием от зимния семестър на учебната 2023/2024 година могат да подадат своите документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ между 1 юли 2023 г. и 26 септември 2023 г. на всеки един от посочените три етапа:

  • Първи етап - от 1 до 19 юли 2023 г.
  • Втори етап - от 25 юли до 10 септември 2023 г.
  • Трети етап - от 16 до 26 септември 2023 г.

 

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат на следните дати:

 

 

Семестриална такса за учебната 2023/2024 година - 1375 лв.

 

Институционална подкрепа от Националната агенция за приходите за магистърските програми на Стопанския факултет

 

МП „Икономика и финанси” предоставя базови знания и умения в областта на общата икономическа теория и финансите, управлението и планирането на основните икономически и финансови дейности на студенти, завършили бакалавърска степен по специалност, различна от Икономика и финанси и Стопанско управление. Студентите могат да избират формата на завършване с полагане на държавен изпит или разработване на магистърска теза. Професионалната реализация на успешно завършилите студенти е на различни позиции в икономическите, финансовите и административните отдели във всички публични и частни институции, както и в консултантския бизнес и като предприемачи, формиращи и ръководещи собствен и семеен бизнес.

 

Обучението в задочна форма се осъществява само събота и неделя в рамките на зимния и летния семестър.

През 2021 г. студентка от МП "Икономика и финанси" спечели първа награда на Националния конкурс "Млад икономист" на Съюза на икономистите в България.

 

За допълнителни въпроси може да се обръщате към Ръководителя на МП „Икономика и финанси”: доц. д-р Димитър Златинов, dzlatinov@feb.uni-sofia.bg, кабинет 509

 

 

Архив на учебните планове:

Изменение и допълнение на учебния план

Изменение и допълнение на учебния план за МП Икономика и финанси, летен прием на учебната 2020/2021 година