Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности

   
Специалности в Стопански факултет

 

 

Стопанският факултет предлага обучение по:

- 3 бакалавърски специалности на английски, френски и немски език - Икономика и финанси, Стопанско управление и Счетоводство, финанси и дигитални приложения

- над 25 магистърски програми в ПН 3.7 Администрация и управление и ПН 3.8 Икономика в редовна и задочна форма на обучение на български и английски език

- над 10 докторски програми в ПН 3.7 Администрация и управление и ПН 3.8 Икономика в редовна, задочна и свободна форма на български и английски език

 

Международни бакалавърски програми:

Бакалавърска програма с Университета Лил 1 по Стопанско управление с френски език

Бакалавърска програма с Университета Лил 1 по Икономика с френски език

Бакалавърска програма с консорциум от немски университети по Стопанско управление с немски език

 

Бакалавърски програми НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:

Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език) -- Accounting, Finance and Digital Applications*

* с международно признат сертификат - Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB) на Международната професионална организация "The Institute of Chartered Accountants in England and Wales"

 

Бакалавърски програми с преподаване на английски език

Учебен план на спец. Икономика и финанси (английска програма) в сила от учебната 2019/2020 г.

Учебен план на спец. Стопанско управление (английска програма) в сила от учебната 2019/2020 г.

 

Магистърски програми НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:

Приложна иконометрия и икономическо моделиране - на английски език / Applied Econometrics and Economic Modelling (in English) в партньорство с Experian

Business Administration - Strategic Management (in English)

Business Administration - Human Resources Development (in English)

Всички програми: