Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Студенти / Мобилност с цел обучение за студенти от ФЖМК

   

Конкурс за мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ за 2020/2021 г. (втора селекция) - срок 10 декември 2020

Конкурс за мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ за 2020/2021 г.

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+“ за учебната 2019 / 2020 г.
СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за 2019/2020 година. Подробна информация относно възможностите за провеждане на обучението, условията за кандидатстване и необходимите документи са публикувани на уеб-сайта на СУ „Св. Климент Охридски“.
Подробна информация и инструкции за кандидатстване

Срок за кандидатстване чрез електронната платформа:20 февруари – 06 март 2019 г. (17.00 часа)
Важно: Освен в онлайн платформата есетата трябва да бъдат депозирани в Деканата на ФЖМК, стая №32, при инспектор Милена Банова, не по-късно от 06.03.2019 г. (17.00 часа българско време).
Задължителни документи за кандидатстване, които студентите трябва да прикачат в онлайн платформата

1. CV (Europass формат) – PDF формат

2. Мотивационно писмо – PDF формат

3. Документ за удостоверяване на успеха към момента на кандидатстване

 за студенти: уверение за успех/академична справка с посочен среден успех от всички изпити до момента на кандидатстването, издадено от отдел „Студенти“ на Вашия факултет след 20.02.2019 г. – PDF формат;

 за новозаписани магистри: документ, удостоверяващ средния успех от приемните изпити за съответната магистърска програма, издадено от отдел „Студенти“ на Вашия факултет PDF формат;

 за докторанти: документ, удостоверяващ средния успех от приемните изпити/докторантски минимуми PDF формат;

4. За докторанти – копие от заповед за зачисляване за ОНС „Доктор“ – PDF формат

5. Уверение с посочена първа дата на държавен изпит или защита на дипломна работа/магистърска теза по учебен план, издадено от отдел „Студенти“ на Вашия факултет – PDF формат

6. Документ, удостоверяващ езиковата компетентност, съгласно изискванията на приемащия университет. В случай, че партньорският университет не е посочил изрично изискване за документ, удостоверяващ езиковата компетентност, ще се приемат следните: езиков сертификат; диплома за средно образование с усилено изучаване на чужд език; положен кандидатдокторантски изпит или докторантски минимум по език.

7. Ece на тема „България и .... (държавата, за която кандидатствате) – образование и култура“.

 Броят на есетата зависи от броя на държавите, за които кандидатствате.

 Освен в онлайн платформата есетата трябва да бъдат депозирани в Деканата на Вашия факултет не по-късно от 06.03.2019 г. (17.00 часа българско време).

ВАЖНО!

Документи, които са повече от 1 страница, трябва да бъдат сканирани в 1 документ!