Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Кандидат-магистърска кампания ФКНФ - 2023г. - ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ

   

 

Факултет по класически и нови филологии ОБЯВЯВА:

Допълнителен прием за магистърските програми към факултета:

 

 • Документите се подават в каб. 211, Ректорат в срок до 28.09.2023 г.

НЕОБХОДИМИ документи:

- Молба до ректора по ОБРАЗЕЦ .
- Копие на документ за самоличност.
- Копие на диплома за висше образование или уверение за завършено висше образование.
- Документ за платена такса/такси/ за участие в конкурса

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ за уч. 2023/2024г.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

 • Специалност КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯ

МП „Класически езици и антична литература“ (специалисти и неспециалисти)

Приемен изпит:
19 септември 2023 г., 11.00 ч., ауд. 187 (за специалисти)
19 септември 2023 г., 11.00 ч., ауд. 187 (за неспециалисти)

 

 • Специалност НОВОГРЪЦКА ФИЛОЛОГИЯ

Магистърска програма „Съвременна Гърция – език и култура“

Събеседване: 18 септември 2023 г., 10.00 ч., 176 каб., Ректорат

 

 • Специалност УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

МП „Култура на Унгария и превод“

18 септември 2023 г., 10.30 ч. в бл. 3, каб. 227.

 

 • Специалност ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ

МП „ Франкофония, многоезичие и междукултурна медиация

Събеседване: 18 септември от 11 часа в Библиотека за френскоезична литература, стая 222

 

Писмен изпит: 15.09.2023 г. от 9.00 до 12.00 ч. в зала 243, сграда Ректорат.

Събеседване: 16.09.2023 г. от 9.00 ч. до 12.00 ч. в аудитория 165 (английски език) и в 174 зала (френски език)

 

Писмен изпит: 18 септември 2023 г.10.00-13.00 ч. в ауд. 165;

Интервю: 19 септември 2023 г., 10.00 ч. в ауд. 212А

 

 • Специалност НЕМСКА ФИЛОЛОГИЯ

МП “Език-култура-превод” - специалност Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици”

Изпит: 15 септември 2023 г., 9.00 ч., 163 ауд., Ректорат

 

МП " Дигитални компетентности в чуждоезиковото обучение " (английски, немски, руски/славянски езици)

Интервю: 14 септември 2023 г., 16:30ч. - онлайн

 

МП " Конферентен Превод " (с немски език)

Писмен изпит: 18 септември 2023 г.10.00-13.00 ч. в ауд. 165;

Интервю: 19 септември 2023 г., 10.00 ч. в ауд. 212А

 

 • Специалност СКАНДИНАВИСТИКА

Магистърска програма „ Език-култура-превод

Магистърска програма „ Нордистика

Събеседване: 15 септември 2023 г., 10.00 ч., 163 ауд., Ректорат

 

 • Специалност АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

МП “ Език и култура " – английски език

Събеседване – 15 септември 2023 г. от 14 часа - интервю - зала 2

МП „ Комуникация език, литература, медии (редовно, задочно и дистанционно обучение )

Събеседване – 14 септември 2023 г. - 17.30 часа - интервю – каб. 232

 

МП " Конферентен превод " (с английски език)

Писмен изпит: 18 септември 2023 г.10.00-13.00 ч. в ауд. 165;

Интервю: 19 септември 2023 г., 10.00 ч. в ауд. 212А

 

МП "Превод" (с английски и френски език)

Писмен изпит: 15 септември 2023 г. от 9.00 до 12.00 ч. в зала 243, сграда Ректорат.

Събеседване: 16 септември 2023 г. от 9.00 ч. до 12.00 ч. в аудитория 165 (английски език) и в 174 зала (френски език)

 

 • Специалност ИСПАНСКА ФИЛОЛОГИЯ

МП „ Приложна лингвистика

Събеседване: 18 септември 2023 г., 09.30 ч., 135А/Zoom

 

МП „Семиотика, език и реклама“ (на английски език) - специалисти и неспециалисти

Събеседване: 16 септември 2023 г., 10.00 ч., 135А

 

 

 • Специалност ПОРТУГАЛСКА ФИЛОЛОГИЯ

МП „Език , култура, превод (португалски език)“ – 2 семестъра

Събеседване: 15 септември 2023 г., 11.00 ч., зала 233, Ректорат

ОНЛАЙН : https://meet.jit.si/mestradoekpunisofia

 

 

Програмата е за следните специалности:
Английска филология, Френска филология, Немска филология, Испанска филология, Италианска филология, Португалска филология, Класическа филология, Новогръцка филология, Румънска филология, Арабистика, Арменистика и кавказология, Индология, Иранистика, Китаистика, Кореистика, Тюркология, Японистика, Скандинавистика

Събеседване: 18 септември 2023 г., 17.00 ч., каб. 251, Ректорат

 

 

 • Специалност АРАБИСТИКА

МП „ Близкоизточни изследвания с арабски език

Събеседване: 15 септември 2023, 15:00 ч., кабинет 18

 

 • Специалност ЯПОНИСТИКА

МП " Японски език и култура "

Събеседване: 18 септември 2023 г., 18 ч., зала 31А, бул. Тодор Александров № 79

МП ЯПОНИСТИКА: общество и култура “ - за специалисти от различни области и направления“– платено обучение

Събеседване: 18 септември 2023 г., 18 ч., зала 31А, бул. Тодор Александров № 79

 

 • Специалност КИТАИСТИКА

МП " Междукултурна комуникация и превод с китайски и български език "

Събеседване: 18.09.2023 г. от 10.00 ч. в зала 6 "Китаистика", ЦИЕК, бул. Тодор Александров 79

 

 • Специалност КОРЕИСТИКА

МП „ Общество и култура на Корея

Събеседване: 18 септември 2023 г., 13:00 ч., зала 111, ЦИЕК, бул. Тодор Александров 79

 

 • Специалност ИНДОЛОГИЯ И ИРАНИСТИКА

МП “ Индийско и иранско културознание и обществознание

Събеседване: 18 септември 2023 г., 10:00 ч., кабинет 19, ЦИЕК, бул. Тодор Александров 79

 

 • Специалност ЮЖНА, ИЗТОЧНА И ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ

МП "Южна, Източна и Югоизточна Азия"

Интервю: 19 септември 2023 г., 14:00 ч., зала Индонезия, ЦИЕК, бул. Тодор Александров № 79

 

 • Специалности: ИНДОЛОГИЯ, КИТАИСТИКА, ЯПОНИСТИКА, КОРЕИСТИКА

Магистърска програма „Будизъм (с източен език)“

Събеседване: 18 септември 2023 г., 14:00 ч. в кабинет 19 в сградата на ЦИЕК, бул. Тодор Александров № 79

 

 

 

МЕЖДУФАКУЛТЕТНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 

 • Специалност "ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ"

МП " Културни връзки и геополитика на ЕС " (на английски език) / MA Program: Cultural Liaisons and Geopolitics of the European Union (in English)

Интервю: 14.09.2023 г., 16.00 ч., Online

 

 

ФКНФ предлага разнообразни магистърски програми, сред тях и съвместни програми с преподаватели от различни специалности и факултети на СУ, а също така и със специалисти от престижни институции и университети в чужбина. Част от програмите предлагат модули за специалисти и неспециалисти. В някои от магистърските програми обучението се води изцяло на английски или на друг чужд език. Магистърските програми на ФКНФ осигуряват задълбочена подготовка, солидни знания и престижна диплома, отварящи нови перспективи за личностно развитие и успешна кариера. Справочник.