Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Пилотно проучване измежду заинтересованите страни на Стопанския факултет

   

08.05.2024

Pic News

Като отговорна академична институция, основната мисия на Софийския университет е да съхранява, обогатява и пренася през вековете знанието и човешкия стремеж към истината и познанието. Стопанският факултет също е ангажиран с темата за устойчивото развитие и координира процеса на отчитане на резултатите в областта на устойчивостта на Алма матер вече 8 години.
С цел посрещане на очакванията на студентите, служителите и партньорите на Стопанския факултет, както и определяне на приоритетните теми в областта на устойчивостта, по които да работим в следващите 5-7 години, екипът на ESG Lab под ръководството на доц. д-р Марина Стефанова, зам.-декан „Устойчиво развитие, подкрепа, ангажиране“, стартира онлайн проучване.

Вашето мнение е важно за нашия екип и каним всички наши студенти, служители и партньори да попълнят 20-минутен въпросник (линкове по-долу).

Отговорите на въпросника са анонимни и поверителни.

Проучването ще включва представители на вътрешни и външни заинтересовани страни на Стопански факултет (представители на публичната администрация, партньори от бизнеса, професионалните асоциации, НПО и медии). В допълнение към него, ние ще използваме и резултатите от други налични изследвания, сравнителни показатели и законови изисквания.

Финалният резултат от работата ни ще бъде първият анализ на съществените теми в областта на устойчивостта на висше училище в България.

Краен срок за попълване: 8 юни 2024 г.
За повече информация, моля, свържете се по имейл на mstefanova@feb.uni-sofia.bg