Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / СУ „Св. Климент Охридски“ публикува Доклад за устойчивост 2022-2023 г.

   

16.05.2024

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ публикува Доклад за устойчивост 2022-2023 г. Това е третият доклад за устойчивост на Университета , който същевременно изпълнява задълженията му към международната инициатива Глобален договор на ООН, на която СУ е член от 2016 г. насам. Документът прави преглед на представянето на учебното заведение, целите, постиженията, количествените данни и нефинансова информация за периода 1-ви януари 2022 г. – 31-ви декември 2023 г.

Акценти

Университетът е първото висше училище в България, което публикува доклад, с който отчита напредъка си по изпълнение на Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие и участва в престижната класация на Обединените нации ТНЕ Impact Rankings. Тя съдържа 17 въпроса с 16 направления, свързани със социалната сфера, здравеопазването, образованието и околната среда – въглеродни емисии, екология, климат, води. Рейтингът оценява постиженията на университетите в изпълнение на Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие. Софийският университет е класиран в единадесет от седемнадесет цели, като значително подобрява класирането си независимо от увеличения брой участници.

Постижения

В създаването на Доклада участваха студентите от магистърската програма „Отговорно и устойчиво управление“ на Стопанския факултет под ръководството на доц. д-р Марина Стефанова, преподавател във факултета и ръководител на програмата.

На български език докладът е наличен тук.