Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Теория на възпитанието / Преподаватели

   
проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова теория на възпитанието; интеркултурно възпитание; работа със семейството; работа с извънучилищни институции; алтруизъм и възпитание; педагогически аспекти на феномена бежанци; интелектуални разлчия и възпитание; педагогика
доц. д-р Тони Манасиева методика на превантивната и корекционно-възпитателната дейност; учебно-възпитателни институции за деца с девиантно поведение; семейство и девиантно поведение; социална работа с деца в институции от интернатен тип
доц. д-р Божидара Кривирадева организация и управление на социалната работа; управление на социално-педагогическите заведения; работа с деца в риск, права на детето; управленски технологии в социалната работа, управление на институциите за ресоциализация, европейски системи за ресоциализация, социална закрила на деца и младежи
доц. д-р Ваня Божилова aндрагогия; права на детето; социална работа с общности; граждански сектор и общински социални услуги
доц. д-р Владислав Господинов теория на възпитанието; социални дейности и възпитание; социална работа с деца в институции от интернатен тип; интелектуални различия и възпитание; теория на възпитанието
гл. ас. д-р Берджухи Йорданова здравно и полово образование и възпитание; социални дейности и възпитание; теория на възпитанието
гл. ас. д-р Даниела Рачева теория на възпитанието; семейна педагогика; методика на възпитателната дейност; практика в извън-училищни педагогически институции
гл. ас. д-р Йорданка Николова семейна педагогика; теория на възпитанието
ас. Екатерина Томова интеркултурно възпитание; теория на възпитанието; семейна педагогика; здравно и полово образование и възпитание; интеркултурно възпитание
ас. Даниел Полихронов превантивна педагогика; методи за работа с деца и младежи с девиантно и делинквентно поведение; социална работа с хора с девиантно и делинквентно поведение; практикум в специализирани институции за работа с деца