Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Новини

   
Купа на Ректора

18-25.10.2020 г.

Успех за нашите футболисти

ФУТБОЛНИЯТ ОТБОР НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" СТАНА НАЦИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ ШАМПИОН

Тъжна новина

На 3.04.2020 г. почина Екатерина Начкова

ДС ЕНачкова
НУШ - Крос

17.11.2019 г.

Международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта"

На 8 ноември 2019 г. , от 12,30 ч., в Конферентната зала, в Ректората на Софийския университет се проведе Международната научна конференция , организирана от Департамента по спорт. Участваха 79 гости и участници, а сборникът включва 52 броя доклади.

52 бр. доклади, 63 автори

МНК 2019