Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / История

   

През 1949 г. при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е създадена катедра „Физическо възпитание“ с петима преподаватели, които провеждат организирани занимания по лека атлетика, гимнастика и плуване. Три десетилетия по-късно в катедрата вече работят 25 преподаватели – заслужили треньори, заслужили майстори и майстори на спорта. Спортната програма е значително разширена и обогатена и включва както академичните спортове (баскетбол, волейбол, тенис, фехтовка), така и популярните (футбол, джудо и ски). В резултат на новите тенденции в спорта, интереса на студентите и нарастващия брой на обучаваните са въведени нови спортни дисциплини като аеробика, каланетика, бодибилдинг, ветроходство, туризъм, спортно катерене, тенис на маса, стрелба с лък, академично гребане, джогинг, спортни танци и др.
За всички студенти с отклонения в здравословното състояние още през 1963 г. се въвеждат редовни занимания по кинезитерапия, а по-късно, през 1984 г. се открива Център по кинезитерапия, с цел етапна и късна рехабилитация на преподаватели, студенти и служители със средствата на физикалната терапия.

Обучавани студенти
Департаментът обучава студенти от всички факултети на СУ „Св. Климент Охридски“ по над 20 вида спорт по утвърдени учебни програми по съответните спортни дисциплини. Методическите програми за физическо развитие и рекреация са съобразени с физическите възможности и мотивацията за спортна дейност на студентите.
Над 6 000 студенти от всички факултети на СУ „Св.Климент Охридски“ се обучават по утвърдени учебни програми по следните спортни дисциплини:
аеробика, баскетбол, волейбол, джогинг, джудо, кинезитерапия (йога), каланетика, лека атлетика, плуване, самоотбрана за жени, ски-алпийски дисциплини, спортно катерене, съвременни танци, тенис, туризъм и ориентиране, фехтовка, фитнес, футбол, шахмат.
Според действащите Закон за висшето образование и Закон за спорта студентите от висшите училища задължително участват в занимания по спорт с хорариум 60 часа годишно по време на обучението си. Департаментът по спорт дава възможност на студентите за избор на спорта и формата на обучение: редовни групи, профилирани в съответния спорт групи и представителни отбори на СУ. Освен това студентите могат да се занимават с повече от един спорт или да променят вида спорт във всяка следваща учебна година. Студентите се оценяват с изпит в края на годината.
Специалистите в Центъра по кинезитерапия провеждат индивидуални занимания със студентите, които имат отклонения от здравословното състояние.
Преподавателите по спорт осъществяват селекцията и ръководството на представителните университетски отбори, които вземат участие в състезания на различни нива (студентски, републикански и държавни първенства, в различни по характер спортни прояви у нас и в чужбина). От 2002 г. Софийският университет има представителен отбор по голбал (спорт за хора с нарушено зрение), който участва на състезания от международно равнище с успешно класиране.
Департаментът по спорт организира и провежда учебно-спортни практики за студентите на Университета през зимата и лятото с възможност за практикуване на спортовете: ски, плуване, сърф, тенис, плажен волейбол и др.
Всяка година, след вече доказани спортни постижения, Департаментът номинира най-добрите спортисти на СУ „Св. Климент Охридски“.

2009 г.

2013 г.

Коментари

Влезте за да коментирате.