Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт

   
sport-baner

 

 

ДЕПАРТАМЕНТЪТ ПО СПОРТ ОРГАНИЗИРА ЛЯТНА СПОРТНА ПОДГОТОВКА ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Предлагат се следните занимания по вид спорт: плажен тенис, плажен волейбол, тенис, баскетбол 3x3, плажен футбол, плуване, каяк, кондиционна подготовка и подготовка на представителните отбори по вид спорт.

Дата на провеждане 1-10.09.2020

Място: Ваканционно селище - село Лозенец, община - Бургас

За повече информация:

0893486677 - М. Бахчеванова

0879805122 - Л. Минчева

 

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ!

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАПОВЕДТА НА РЕКТОРА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“№ РД–19-179 /21.05.2020 И НА СЪВЕТА НА ДЕПАРТАМЕНТА ПО СПОРТ

Поправителната сесия по СПОРТ ще се проведе ДИСТАНЦИОННО по следния начин:

  • За специалностите, в които учебната дисциплина „СПОРТ” е задължителна - чрез попълване на ТЕСТ в системата „МУДЪЛ”.

Тестът ще бъде отворен на 21 август от 08.00-17.00 ч.

  • За специалностите, в които учебната дисциплина „СПОРТ”е избираема, чрез попълване на ТЕСТ в системата „МУДЪЛ“.

Тестът ще бъде отворен на 21 август от 08.00-17.00 ч.

(Въпросите в теста са от материалите, качени в рубриката "Спорт у дома" - "Теория и история на спортовете")

  • За специалностите, в които учебната дисциплина „СПОРТ” е факултативна, изпитът ще бъде чрез написване на ЕСЕ.
  • За студентите, които имат невзет изпит от предишна година, изпитът ще бъде чрез написване на ЕСЕ.
  • Няма да се разрешава полагане на изпит по указаните начини за повече от една година.

ТЕМА ЗА ЕСЕ:

(Изберете една от двете теми)

1. ВЛИЯНИЕ НА ИЗБРАНИЯ СПОРТ ВЪРХУ ОБЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОРГАНИЗМА.

2. БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИМПИЙЦИ.

Дата на изпращане на есето - 21 август - 08.00-17.00 ч.

  • Изисквания за написването:

Обем - до 2 страници;

Шрифт- Times New Roman, размер-14.

Данни - Име, фамилия, факултет , спец , курс, фак.номер.

  • Материалите се изпращат на преподавателя по вида спорт, за който сте записани.

 

Проф. Анжелина Янева - джудо и бойни спортове: anji@admin.uni-sofia.bg

Ас. Валерия Луканова -джудо и бойни спортове: lukanovatr@uni-sofia.bg

Проф. Костадин Костов - кинезитерапия: kkkostov@uni-sofia.bg

Ас. Гергана Деспотова - кинезитерапия: gdespotova@uni-sofia.bg

Доц. Антон Хиджов - туризъм, шахмат: hidzhov@uni-sofia.bg

Доц. Боряна Туманова - плуване: tumanova@uni-sofia.bg

Гл. ас. Биляна Рангелова - плуване, йога: tumanovara@uni-sofia.bg

Доц. Георги Игнатов - футбол: gvignatov@uni-sofia.bg

Гл. ас. Николай Стайков - футбол: nikolaistaikov@abv.bg

Доц. Евгени Йорданов - тенис: evgenisj@uni-sofia.bg

Гл. ас. Радослав Костадинов - тенис: radoslavbk@uni-sofia.bg

Доц. Ирен Пелтекова - баскетбол: peltekova@uni-sofia.bg

Гл. ас. Бояна Митрева - баскетбол: bmitreva@uni-sofia.bg

Гл. ас. Иванка Кърпарова - лека атлетика: inkostova@uni-sofia.bg

Гл. ас. Петър Колев - волейбол: petur@uni-sofia.bg

Гл. ас. Петя Христова - аеробика: pstojanovh@uni-sofia.bg

Гл. ас. Тихомир Димитров - спортно катерене: tihomirbd@uni-sofia.bg

Гл. ас. Филип Шабански - фехтовка: shabanski@uni-sofia.bg

Гл. ас. Стефан Милетиев - фитнес за мъже: smiletiev@uni-sofia.bg

Ст. преп. Таня Гавраилова - фитнес за жени:tdgavrailo@uni-sofia.bg

Ас. Венелина Цветкова - тенис на маса, народни танци: venelinac@uni-sofia.bg

Ас. Николета Бочева - кросфит и пилатес: ndbocheva@uni-sofia.bg

Миглена Бахчеванова - спортни танци: mbbahcheva@uni-sofia.bg

 

REMEDIAL EXAM IN SUBJECT PHYSICAL EDUCATION AND SPORT FOR 2019-2020 ACADEMIC YEAR

The following notice is valid for the international students of Sofia Univercity "St. Kliment Ohridski"

The foreigner students, who have not clear the exam in the subject Physical Education and Sport during the summer exam session of 2019-2020 academic year, can do a remedial exam by writting an essay. The topic of the essay is:

1. WHAT IS THE INFLUENCE OF THE SPORT YOU HAVE CHOSEN FOR THIS ACADEMIC YEAR, ON THE OVERALL STATE OF THE BODY?

Requirements:

The dead line for submitting the essay is 5 pm on 21 August 2020.

The essay should be up to two pages, written with font Times New Roman, size 14.

The essay should consist the author’s names, Faculty, programme, student number and year of study.

The essay should be submitted to Chief ass. Petya Hristova at: pstojanovh@uni-sofia.bg

 

СПОРТ У ДОМА! - Тук ще намерите нашите предложения за тренировка в извънредна обстановка по различните видове спорт.

https://www.youtube.com/watch?v=-IR6O5wE06k - Функционална тренировка за цялото тяло вкъщи - 24 минути.

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ! БЪДЕТЕ АКТИВНИ! БЪДЕТЕ СПОКОЙНИ!

УСПЕХ! НАСЛАЖДАВАЙТЕ СЕ НА СПОРТА!

 

Новини

Успех за нашите футболисти

ФУТБОЛНИЯТ ОТБОР НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" СТАНА НАЦИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ ШАМПИОН

Тъжна новина

На 3.04.2020 г. почина Екатерина Начкова

ДС ЕНачкова

За студентите

Учебната дейност по спорт на студентите се провежда в зависимост от техните спортни интереси и осигурената материална база. Учебните групи включват занимания по следните спортни дисциплини:...

Всички новини За студентите

Дейности на Департамента по спорт:

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 

 

За контакти

Адрес: 1504 София

бул. "Цар Освободител" 15, стая 120

 

Телефони:

Инспектори : 02/944 27 49; 9308 (в. 435)

Директор : 02/944 33 818