Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт

   

ОНЛАЙН СИСТЕМА:

https://susport.herokuapp.com/

 

За студентите

Забележка:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ, ПРИ КОИТО УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА СПОРТ Е ФАКУЛТАТИВНА ПО УЧЕБЕН ПЛАН!

Избраната факултативна дисциплина - спорт, трябва да се запише както в онлайн системата на департамента по спорт, така и в учебен отдел на съответния факултет.

Студенти, които посещават Спорт, но не са подали заявление в учебен отдел, няма да бъдат включени в изпитен протокол и съответно не могат да бъдат оценени.

 

 

#DiscoverBulgaria#FindYourStory

https://bulgariatravel.org/tourism-types/adventurous-tourism/

sport-baner

 

ВАЖНО!

Всички студенти, които са тренирали определен спорт , могат да се обърнат към нашите преподаватели и да се запишат за представителните отбори на СУ.

Студенти, които имат здравословни проблеми, могат да се обърнат към центъра по кинезитерапия.

 

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ! БЪДЕТЕ АКТИВНИ! БЪДЕТЕ СПОКОЙНИ!

УСПЕХ! НАСЛАЖДАВАЙТЕ СЕ НА СПОРТА!

 

 
Всички новини За студентите

Дейности на Департамента по спорт:

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Конкурс по Национална порограма "Млади учени и постдокторанти" - 2022 г.

За контакти

Адрес: 1504 София

бул. "Цар Освободител" 15, стая 120

Email: sportdepartment@uni-sofia.bg

Телефони:

Инспектори : 02/944 27 49; 9308 (в. 435)

Директор : 02/944 33 818