Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Научна дейност / Научни форуми

   

ЕЖЕГОДНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта

Лого MTPES

6 октомври 2023 г.

DOI: 10.13140/RG.2.2.14862.02887

Покана ; Invitation

Декларация ориг.; Декларация съгласие

Конференцията е финансирана от Фонд "Научни изследвания" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (№ 80-10-184/17.05.2023 г.), в сътрудничество с федерацията на спортните педагози в Република Северна Македония, както и от ФНИ към Министерството на образованието и науката (№ КП - 06-МНФ/33 от 25.08.2023 г.).

От 2022 година представените доклади се публикуват от издателство „Азбуки“ към МОН, Федерацията на спортните педагози в Република Македония и Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Редакционният съвет, след рецензиране, разпределя докладите, със съгласието на авторите, за публикуването им в списанията и сборника от Конференцията:

 

  • „Професионално образование“, издателство „Азбуки“;
  • Research in Kinesiology“ – Изследвания в кинезиологията (RIK);
  • Activities in Physical Education and Sport“ – Дейности във физическото възпитание и спорта (APES);
  • Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“, Университетско издателство Св. Климент Охридски“.
През 2008 г. се заражда идеята за организиране на научна конференция от няколко преподаватели, провокирани от участието им в различни конференции.

През месец ноември 2009 г. под ръководството на Анжелина Янева, с подкрепата на директора на Департамента по спорт доц. д-р Емил Прокопов, се организира и провежда първата международна научна конференция на Департамента.
Международната научна конференция се осъществява благодарение на сътрудничеството и контактите с проф дпн Емилия Рангелова от Педагогическия факултет и проф. д-р Димитър Гюров от Факултета по начална и предучилищна педагогика на Университета.
Името на конференцията бе променено през 2011 г. от "Оптимизация и иновации в учебно тренировъчния процес" на "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта".

Всяка година в Международната конференция участват повече от 50 автори от България, Казахстан, Албания, Македония, Турция, Сърбия, Русия, Полша, Румъния и др.
По време Конференцията се провежда кръгла маса на тема спорт и образование.
Обсъжданията и решенията на този годишен форум се представя в меморандум, който информира академичната общност, изпълнителната и законодателната власт за проблемите на спорта и спортната дейност в университета и училището.

През 2020 г. традиционната международна научна конференция „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“, организирана и провеждана от Департамента по спорт при Софийския университет „Св. Климент Охридски”, се проведе за дванадесети път. Провокирани от всеобхатната епидемия от „Ковид 19“ и постъпилите доклади, свързани с тази тема, през 2020 г. се взима решение за разкриване на пето направление „Онлайн обучението по физическо възпитание и спорт“.

От 2020 г. част от докладите, подадени за Международната конференция се публикуват в сп. "Професионално образование", благодарение на сътрудничеството на Департамента по спорт с Национално издателство "Азбуки".

 

Сайт на Конференцията

2023 - XV МНК

2022 - XIV МНК

2021 - ХІІІ МНК

2020 - ХІІ МНК

2019 - Единадесета МНК, посветена на 90 г. спорт в Университета.

2018 - Х МНК

2017 - Девета МНК

2016 - VІІІ МНК

2015 - Седма МНК

2014 - VІ МНК

2013 - Пета МНК

2012 - ІV МНК "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта"

 

МНК "ОПТИМИЗАЦИЯ И ИНОВАЦИИ В УЧЕБНОТРЕНИРОВЪЧНИЯ ПРОЦЕС"

Научна конференция по спорт "Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес"