Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Научна дейност / Научни форуми

   

ЕЖЕГОДНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на 08.11.2019 г. се проведе XІ международна научна конференция, посветена на 90 г. спорт в Университета.

Конференцията е частично финансирана от Фонд "Научни изследвания" в Софийския университет "Св. Климент Охридски"

медиен партньор

Медиен партньор

 

 

публикации

През 2008 г. се заражда идеята за организиране на научна конференция от няколко преподаватели, провокирани от участието им в различни конференции.

През месец ноември 2009 г. под ръководството на Анжелина Янева, с подкрепата на директора на департамента по спорт доц. д-р Емил Прокопов, се организира и провежда първата научна конференция на Департамента на тема: "Оптимизация и иновации в учебнотренировъчния процес".
Международната научна конференция се осъществява благодарение на сътрудничеството и контактите с проф дпн Емилия Рангелова от Педагогическия факултет и проф. д-р Димитър Гюров от Факултета по начална и предучилищна педагогика на Университета.
Името на конференцията бе променено през 2011 на "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта".

Всяка година в Международната конференция участват повече от 50 автори от България, Казахстан, Албания, Македония, Турция, Сърбия, Русия, Полша, Румъния и др.
По време Конференцията се провежда кръгла маса на тема спорт и образование.
Обсъжданията и решенията на този годишен форум се представя в меморандум, който информира академичната общност, изпълнителната и законодателната власт за проблемите на спорта и спортната дейност в университета и училището.

Сайт на Конференцията

2019 - І част и ІІ част

Покана Бг , pokana Eng

2018 - Десета юбилейна конференция

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 

"ОПТИМИЗАЦИЯ И ИНОВАЦИИ В УЧЕБНОТРЕНИРОВЪЧНИЯ ПРОЦЕС"

Научна конференция по спорт "Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес"