Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Курсове по спорт

   

Pambos Dancing Center (салса, бачата - за преподаватели и служители на СУ, вторник и четвъртък от 18.00-19.00 ч.

Волейбол за деца

Контакти - гл. ас. Петър Колев, преподавател по волейбол към Департамент по спорт - petur@uni-sofia.bg

Тенис

Заниманията се провеждат в Студентски град, Тенис кортове - "Barocco sport".

Служителите и преподавателите от СУ могат да участват във всички занимания по тенис в графика на студентите.

Записването е в Департамента по спорт, съобразно свободните места, след платена такса в паричен салон.

За допълнителна информация, моля свържете се с преподавателите по тенис.

гл. ас. Р. Костадинов radoslavbk@uni-sofia.bg

Джудо

Преподавателите и служителите от СУ и техните деца могат да участват в заниманията по бойни изкуства в графика на студентите в зависимост от възможностите си - технически, физически и времеви.

Едногодишна професионално-педагогическа квалификация за помощник-треньор по джудо

Департаментът по спорт организира съвместно с Българската федерация по джудо едногодишна специализация за придобиване на професионално-педагогическа квалификация "помощник-треньор по джудо" и получаване на знания и умения в теорията и практиката на физическото възпитание и спорта, методиката на обучение по джудо, съобразно съвременните изисквания и правила в джудо.

Курсът е едногодишен, в рамките на два семестъра (750 ч.), разпределени през годината – съботно-неделни или вечерни, в зависимост от възможностите на курсистите.

Контакти:

гл. ас. В. Луканова - lukanovatr@uni-sofia.bg