Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Предстоящи събития

Предстоящи събития

5 Ное

Тринадесетата международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта"

09:00

На 5 ноември 2021 г. Департаментът по спорт на Софийския университет организира Тринадесетата международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта". Медиен партньор е националното издателство"АзБуки".

В рамките на конференцията ще се проведе Кръгла маса на тема „Иновации в спортната педагогика: от теорията към практиката“

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

За щатните преподаватели и служители от Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ няма такса за публикуване на докладите в сборника на конференцията;

- Задължителна регистрация в ORCID;

- Регистрация на: https://sport-conference.survey.fm/ФОРМА-ЗА-РЕГИСТРИРАНЕ-2021 до 01.07.2021 г.;

- Изпращане на доклади до 22.08.2021 г. на E-mail: conference@sport.uni-sofia.bg .

Допълнителна информация на:

- Web: http://www.uni-sofia.bg/Sports_Department ;

- Web: https://sportconference.alle.bg/ .

- Място на провеждане на заседанията: Ректората на Университета – Заседателна зала № 2 (при условия на карантина конференцията ще се проведе онлайн)

- Статиите се рецензират анонимно от двама до трима рецензенти.

- За участие с доклад на учителите/пед. специалисти се издава УДОСТОВЕРЕНИЕ за КВАЛИФИКАЦИОНЕН КРЕДИТ.