Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав

   
DSport 2009

 

Общият брой преподаватели в Департамента по спорт е 23, от които един е професор, пет доценти, дванайсет главни асистенти, четири асистенти и един старши преподавател.

Броят на хоноруваните преподаватели по различните видове спорт се променя в зависимост от нуждите на Департамента.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ