Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Администрация

   
Главен инспектор

Лора Минчева

lmincheva@uni-sofia.bg

Ректората, Стая 120

тел. 944 27 49; 9308 435

Работно време:

08.30-17.30 часа

   

Инспектор

Учебно-научна дейност

Елица Стоянова, д-р

elicajs@uni-sofia.bg

Ректората, Стая 120

тел. 944 27 49; 9308 435

Работно време:

08-30-17.30 часа

   

Инспектор

Учебна дейност

Миглена Бахчеванова, д-р

mbbahcheva@uni-sofia.bg

Ректората, Стая 120

тел. 944 27 49; 9308 435

Работно време:

08.30-12.30 часа

   

Инспектор

Учебно-спортна дейност

Емил Иванов

etivanov@uni-sofia.bg

Ректората, Стая 120

тел. 944 27 49; 9308 435

Работно време:

08.30-17.30 часа

   
Кинезитерапевт

Гергана Деспотова

gdespotova@uni-sofia.bg

Ректората, Център по кинезитерапия

тел. 9308 447

Работно време:

понеделник, сряда и петък -

12.30-19.30 часа

вторник и четвъртък -

07.30-14.30 часа