Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Отговорници по факултети

   

Отговорници по факултети:

доц. А. Хиджов hidzhov@uni-sofia.bg Геолого-географски факултет
гл. ас. Б. Рангелова tumanova@uni-sofia.bg Факултет по педагогика
гл. ас. П. Христова, гл. ас. Б. Митрева pstojanovh@uni-sofia.bg; bmitreva@uni-sofia.bg Философски факултет
гл. ас. В. Луканова, гл. ас. М. Недкова lukanovatr@uni-sofia.bg; mnnedkova@uni-sofia.bg Медицински факултет
гл. ас. В. Цветкова venelinac@uni-sofia.bg Стопански факултет
проф. Г. Игнатов gvignatov@uni-sofia.bg Исторически факултет
гл. ас. Г. Деспотова gdespotova@uni-sofia.bg Факултет по науки за образованието и изкуствата
доц. Е. Йорданов, М. Бахчеванова evgenisj@uni-sofia.bg; mbbahcheva@uni-sofia.bg Факултет по математика и информатика
проф. И. Пелтекова peltekova@uni-sofia.bg Факултет по журналистика и масова комуникация
гл. ас. И. Кърпарова, гл. ас. Н. Стайков, доц. С. Милетиев, гл. ас. М. Антонова inkostova@uni-sofia.bg; npstajkov@uni-sofia.bg; nsmiletiev@uni-sofia.bg; miantonova@uni-sofia.bg Юридически факултет
гл. ас. Н. Бочева ndbocheva@uni-sofia.bg Факултет по славянски филологии
гл. ас. П. Колев petur@uni-sofia.bg Биологически факултет
гл. ас. Радослав Костадинов, ас. Т. Георгиев radoslavbk@uni-sofia.bg; teodorjg@uni-sofia.bg Физически факултет
доц. С. Милетиев smiletiev@uni-sofia.bg Богословски факултет
гл. ас. Т. Димитров tihomirbd@uni-sofia.bg Факултет по класически и нови филологии
гл. ас. Ф. Шабански shabanski@uni-sofia.bg Факултет по химия и фармация