Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Научна дейност

   
dsc_1075
Научни форуми

ЕЖЕГОДНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта

7-8 октомври 2022 г.

DOI: 10.13140/RG.2.2.14862.02887

Покана ; Invitation

Декларация ориг. ; Декларация съгласие

Регистрационна форма

Конференцията е частично финансирана от Фонд "Научни изследвания" в Софийския университет "Св. Климент Охридски"

медиен партньор.

Лого MTPES

1

Лого MTPES
Лого MTPES

Свързани обекти

Никой

От тази година педставените доклади се публикуват от издателство „Азбуки“ към МОН, Федерацията на спортните педагози в Република Македония и Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Редакционният съвет, след рецензиране, разпределя докладите, със съгласието на авторите, за публикуването им в списанията и сборника от Конференцията:

 

  • „Професионално образование“, издателство „Азбуки“;
  • Research in Kinesiology“ – Изследвания в кинезиологията (RIK);
  • Activities in Physical Education and Sport“ – Дейности във физическото възпитание и спорта (APES);
  • Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“, Университетско издателство Св. Климент Охридски“.