Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Научна дейност / Научни издания

   

Годишник на Софийски университет "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт

Редакционен съвет:

Председател:
проф. Анжелина Янева, д-р

Членове:
доц. Боряна Туманова, д-р; доц. Ирен Пелтекова, д-р; доц. Антон Хиджов, д-р; доц. Евгени Йорданов, д-р; доц. Георги Игнатов, д-р; гл. ас. Иванка Кърпарова, д-р;

Секретар:
Елица Стоянова, д-р

Ежегодно се изготвят сведения и статистика относно състоянието на студентите по отношение на спорта и здравословното им състояние. Методическата и треньорската работа на преподавателите са обект на ежегодни научни изследвания и проекти за развитие. Голяма част от спортните специалисти са настоящи доктори, които се стремят към бъдещи научни знания.

2019

2015

2013

2009

2004

2002

Сборник от Международна научна конференция