Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Научна дейност / Научни форуми / Научна конференция по спорт "Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес" / 2010

   

Втора международна научна конференция
"Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес"

 

conf_2010

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

и

ДЕПАРТАМЕНТЪТ ПО СПОРТ

Ви канят да участвате в

Международна научна конференция в Алма Матер

на 12 и 13 ноември 2010 г., София

В следните направления:

  1. Физическо възпитание, спорт и рекреация в образователната система
  2. Рекреация, анимация и спорт в свободното време – превенция за здраве
  3. Теория и методика на физическото възпитание и спорт

Кръгла маса:
Физическото възпитание и спорт в условията на университетското образование.

Организационен комитет:
Председател: Проф. д-р Димитър Гюров
Членове: Проф. дпн Емилия Рангелова, доц. д-р Емил Прокопов, доц. д-р Симеон Йорданов, гл. ас. д-р Анжелина Янева, гл.ас. Антон Хиджов
Секретар: гл.ас. Боряна Туманова
Технически сътрудници: гл. ас. Елисавета Михайлова, гл.ас. Ирен Пелтекова, ст. ас. Евгени Йорданов, Фани Благоева
Редакционна колегия: гл. ас. д-р Анжелина Янева, гл.ас. Боряна Туманова, ст.ас. Иванка Костова, ас. Гергана Минковска, Фани Благоева

Срокове:

1. Потвърждаване участие в Конференцията 31.05.2010 г.
2. Изпращане на резюмета 31.07.2010 г.
3. Изпращане на доклада 13.09.2010 г.
4. Потвърждаващ отговор за участие от домакините 20.09.2010 г.
5. Заплащане на такса участие (мин. 50%) 04.10.2010 г.

Финансови условия:
Такса за участие в Научната конференция - 60 лв. за един доклад и 20 лв. за всеки следващ.
Пълната такса или най-малко 50% от нея се заплаща до 04.10.2010 г., след изпращане на потвърждаващ отговор от организационния комитет за участите в Конференцията по
Сметка:
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА - Централно управление
Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01,
BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски",
за конференцията на Департамента по спорт
Вносител: трите имена на участника

На незаплатилите такса участие докладите не се публикуват.
Разходите за нощувки и пътни са за сметка на участниците.
Домакините поемат разходите за кафе-паузите и коктейла на 12 ноември.

Място на провеждане на заседанията: Ректората на Университета.

Програма:

12.11.2010 г. (петък)

до 14.00 ч. – Регистрация на участниците;
14.00 - 15.00 ч. – Откриване на конференцията, пленарно заседание;
15.00 - 16.30 ч. – Заседание на първо направление;
16.30 - 17.00 ч. – Кафе-пауза;
17.00 - 18.30 ч. – Кръгла маса: "Физическото възпитание и спорт в условията на университетското образование";
19.00 ч. – Коктейл.

13.11.2010 г. (събота)

09.00 - 10.30 ч. – Заседание на второ направление;
10.30 - 11.00 ч. – Кафе-пауза;
11.00 - 12.30 ч. – Заседание на трето направление;
13.00 – 14.00 ч. – Обедна почивка;
14.30 – 15.30 ч. – Заключително пленарно заседание.

Адрес за контакти:
Софийски Университет “Св. Кл. Охридски”, бул. „Цар Освободител” № 15
Ректорат, стая 120, Департамент по спорт
гл.ас. Боряна Туманова
Тел. 02 9442749 , 02 9308 (435, 703), Факс: 02 9433818
E-mail: sport_conference_su@abv.bg, Web: http://www.uni-sofia.bg/Sports_Department

Изисквания за оформяне и публикуване на материалите:
Материалите се изпращат на следния е-mail: sport_conference_su@abv.bg,, или се предават на хартиен и електронен носител.
Предложените статии трябва да са оригинални и непубликувани в други издания.
Обемът е до 10 страници на А4, включително таблици, графики и приложения и да бъдат оформени по следния начин:
Текст: Редактор Word 2000 или по-висока версия.
Оформление: формат А4, Portrait; Полета: Top – 2.5 cm, Left – 2.5 cm, Bottom – 2.0 cm, Right – 2.0 cm.
Форматиране:
Заглавие на български език Times New Roman, 12 р, Bold, All Caps, Line spacing – Single, Center;
Автор/и – след един празен ред, собствено и фамилно име на авторите, Тimes New Roman, 12 р, Bold, All Caps, Center;
Месторабота – на следващия ред Times New Roman, 12 р, Italic, Center;
Заглавието и имената на авторите на английски език се разполагат през 2 празни реда под заглавието и авторите на български във вид: собствено и фамилно име на авторите, следвано от заглавието на All Caps.
Анотацията на английски език се оформя по следния начин: анотацията през 1 празен ред, в обем до 10 реда, Times New Roman, Size 10, First Line Indent – 1,0; Line spacing – Single, Alignment Justified;
Ключовите думи (Key Words) следват през 1 празен ред Italic, ключовите думи са Regular, Times New Roman, Size 10, First Line Indent – 1,0; Line spacing – Single, Alignment Justified;
Основният текст: Times New Roman; Size 12, First Line Indent – 1,0; без сричкопренасяне; Line spacing – Single, Alignment Justified.
Таблици и диаграми: Прилагат се и на отделни файлове, ако са в Excel. Схемите се изчертават на Smart Draw, Corel Draw 10 или по-висока версия. Заглавията на таблиците (Paragraph Alignment: Left) и приложенията (Paragraph Alignment: Right) се изписват над тях, а на фигурите под тях (Paragraph Alignment: Centered);
Литературата: Посочва се съгласно БДС, като в текста цитирането се указва с квадратни скоби.