Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт

   
sport-baner

 

 

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Екипът на Департамента по спорт се извинява за допуснатата техническа грешка при един от отговорите на теста, качен за студентите от специалност "Право", 4 семестър. На всички студенти, попълнили сгрешения тест, този отговор ще се зачете като правилен.

 

ОБЯВА!

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАПОВЕДТА НА РЕКТОРА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“№ РД–19-179 /21.05.2020 И НА СЪВЕТА НА ДЕПАРТАМЕНТА ПО СПОРТ

СЕМЕСТРИАЛНИЯТ ИЗПИТ ПО СПОРТ – летен семестър 2020 г.ще бъде проведен ДИСТАНЦИОННО по следния начин:

  • За специалностите, в които учебната дисциплина „СПОРТ” е задължителна, чрез попълване на ТЕСТ в системата „МУДЪЛ”.

Тестът ще бъде отворен от 08 юни до 03 юли 2020 г.

  • За специалностите, в които учебната дисциплина „СПОРТ”е избираема, чрез попълване на ТЕСТ в системата „МУДЪЛ“.

Тестът ще бъде отворен от 08 юни до 03 юли 2020 г.

(Въпросите в теста са от материалите, качени в рубриката "Спорт у дома" - "Теория и история на спортовете")

  • За специалностите, в които учебната дисциплина „СПОРТ” е факултативна, чрез написване на ЕСЕ.
  • За студентите, които имат невзет изпит от предишна година, изпитът ще бъде – написване на ЕСЕ.
  • Няма да се разрешава полагане на изпит по указаните начини за повече от една година

ТЕМА ЗА ЕСЕ:

(Изберете една от двете теми)

1. ВЛИЯНИЕ НА ИЗБРАНИЯ СПОРТ ВЪРХУ ОБЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОРГАНИЗМА.

2. БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИМПИЙЦИ.

Срокът за изпращане на есето е до 3 юли – 17.00 часа.

  • Изисквания за написването:

Обем - до 2 страници;

Шрифт- Times New Roman, размер-14.

Данни - Име, фамилия, факултет , спец , курс, фак.номер.

  • Материалите се изпращат на преподавателя по вида спорт, за който сте записани.

 

Проф. Анжелина Янева - джудо и бойни спортове: anji@admin.uni-sofia.bg

Ас. Валерия Луканова -джудо и бойни спортове: lukanovatr@uni-sofia.bg

Проф. Костадин Костов - кинезитерапия: kkkostov@uni-sofia.bg

Ас. Гергана Деспотова - кинезитерапия: gdespotova@uni-sofia.bg

Доц. Антон Хиджов - туризъм, шахмат: hidzhov@uni-sofia.bg

Доц. Боряна Туманова - плуване: tumanova@uni-sofia.bg

Гл. ас. Биляна Рангелова - плуване, йога: tumanovara@uni-sofia.bg

Доц. Георги Игнатов - футбол: gvignatov@uni-sofia.bg

Гл. ас. Николай Стайков - футбол: nikolaistaikov@abv.bg

Доц. Евгени Йорданов - тенис: evgenisj@uni-sofia.bg

Гл. ас. Радослав Костадинов - тенис: radoslavbk@uni-sofia.bg

Доц. Ирен Пелтекова - баскетбол: peltekova@uni-sofia.bg

Гл. ас. Бояна Митрева - баскетбол: bmitreva@uni-sofia.bg

Гл. ас. Иванка Кърпарова - лека атлетика: inkostova@uni-sofia.bg

Гл. ас. Петър Колев - волейбол: petur@uni-sofia.bg

Гл. ас. Петя Христова - аеробика: pstojanovh@uni-sofia.bg

Гл. ас. Тихомир Димитров - спортно катерене: tihomirbd@uni-sofia.bg

Гл. ас. Филип Шабански - фехтовка: shabanski@uni-sofia.bg

Гл. ас. Стефан Милетиев - фитнес за мъже: smiletiev@uni-sofia.bg

Ст. преп. Таня Гавраилова - фитнес за жени:tdgavrailo@uni-sofia.bg

Ас. Венелина Цветкова - тенис на маса, народни танци: venelinac@uni-sofia.bg

Ас. Николета Бочева - кросфит и пилатес: ndbocheva@uni-sofia.bg

Миглена Бахчеванова - спортни танци: mbbahcheva@uni-sofia.bg

 

The following notice is valid for the international students of Sofia University “St. Kliment Ohridski

Dear students,

According to Sofia University “St. Kliment Ohridski” Rector’s order (№ РД–19-179 /21.05.2020) and the Sport department’s decision, the assessment for the subject Physical Education and Sport for the summer semester 2020 will be conducted remotely by writing an essay.

ESSAY TOPIC:

1. WHAT IS THE INFLUENCE OF THE SPORT YOU HAVE CHOSEN FOR THIS ACADEMIC YEAR, ON THE OVERALL STATE OF THE BODY?

The dead line for submitting the essay is 5 pm on 3 July 2020.

Requirements:

The essay should be up to two pages, written with font Times New Roman, size 14.

The essay should consist the author’s names, Faculty, programme, student number and year of study.

The essay should be submitted to Chief ass. Petya Hristova at: pstojanovh@uni-sofia.bg

 

СПОРТ У ДОМА! - Тук ще намерите нашите предложения за тренировка в извънредна обстановка по различните видове спорт.

https://www.youtube.com/watch?v=-IR6O5wE06k - Функционална тренировка за цялото тяло вкъщи - 24 минути.

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ! БЪДЕТЕ АКТИВНИ! БЪДЕТЕ СПОКОЙНИ!

УСПЕХ! НАСЛАЖДАВАЙТЕ СЕ НА СПОРТА!

 

Новини

Успех за нашите футболисти

ФУТБОЛНИЯТ ОТБОР НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" СТАНА НАЦИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ ШАМПИОН

Тъжна новина

На 3.04.2020 г. почина Екатерина Начкова

ДС ЕНачкова

За студентите

Учебната дейност по спорт на студентите се провежда в зависимост от техните спортни интереси и осигурената материална база. Учебните групи включват занимания по следните спортни дисциплини:...

Всички новини За студентите

Дейности на Департамента по спорт:

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 

 

За контакти

Адрес: 1504 София

бул. "Цар Освободител" 15, стая 120

 

Телефони:

Инспектори : 02/944 27 49; 9308 (в. 435)

Директор : 02/944 33 818