Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Научна дейност / Научни форуми

   

ЕЖЕГОДНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта

6 ноември 2020 г. от 10,00 ч. до 12,30 ч.

https://meet.google.com/wpo-qvxo-yzr

Конференцията е частично финансирана от Фонд "Научни изследвания" в Софийския университет "Св. Климент Охридски"

медиен партньор

Медиен партньор

 

През 2008 г. се заражда идеята за организиране на научна конференция от няколко преподаватели, провокирани от участието им в различни конференции.

През месец ноември 2009 г. под ръководството на Анжелина Янева, с подкрепата на директора на Департамента по спорт доц. д-р Емил Прокопов, се организира и провежда първата международна научна конференция на Департамента.
Международната научна конференция се осъществява благодарение на сътрудничеството и контактите с проф дпн Емилия Рангелова от Педагогическия факултет и проф. д-р Димитър Гюров от Факултета по начална и предучилищна педагогика на Университета.
Името на конференцията бе променено през 2011 г. от "Оптимизация и иновации в учебно тренировъчния процес" на "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта".

Всяка година в Международната конференция участват повече от 50 автори от България, Казахстан, Албания, Македония, Турция, Сърбия, Русия, Полша, Румъния и др.
По време Конференцията се провежда кръгла маса на тема спорт и образование.
Обсъжданията и решенията на този годишен форум се представя в меморандум, който информира академичната общност, изпълнителната и законодателната власт за проблемите на спорта и спортната дейност в университета и училището.

През 2020 г. традиционната международна научна конференция „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“, организирана и провеждана от Департамента по спорт при Софийския университет „Св. Климент Охридски”, се проведе за дванадесети път. Провокирани от всеобхатната епидемия от „Ковид 19“ и постъпилите доклади, свързани с тази тема, през 2020 г. се взима решение за разкриване на пето направление „Онлайн обучението по физическо възпитание и спорт“.

През 2020 г. в Международната конференция участват 72 автори от България и чужбина с 64 бр. доклади. Пет от докладите се публикуват в

благодарение на сътрудничеството на Депаратамента по спорт с Национално издателство "Азбуки".

Сайт на Конференцията

2020 - ХІІ МНК

2019 - Единадесета МНК, посветена на 90 г. спорт в Университета.

2018 - Х МНК

2017 - Девета МНК

2016 - VІІІ МНК

2015 - Седма МНК

2014 - VІ МНК

2013 - Пета МНК

2012 - ІV МНК "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта"

 

МНК "ОПТИМИЗАЦИЯ И ИНОВАЦИИ В УЧЕБНОТРЕНИРОВЪЧНИЯ ПРОЦЕС"

Научна конференция по спорт "Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес"