Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми"

   
Магистърски програми за професионални бакалаври по Стопанско управление

Магистърски програми за професионални бакалаври по Стопанско управление

Целева група: завършили с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" (тригодишно обучение) по специалност "Стопанско управление" .