Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Избор на профилиращо обучение за магистърските програми по Стопанско управление

   

30.01.2013

 

Уважаеми колеги,

 

Съгласно учебните планове на Вашите магистърски програми в рамките на втория семестър трябва да преминете през ПРОФИЛИРАЩО ОБУЧЕНИЕ.

 

Катедра „Стопанско управление” разполага с капацитет да осигури нормален учебен процес в трите специализации при брой на записаните студенти до 40 души. За учебната 2012/2013 год. се предлагат специализациите „Стратегическо развитие”, „Развитие на човешкия капитал” и „Маркетинг”.

 

Студентите ще се разпределят в специализации по реда на подаване на заявките чрез възможностите на системата SUSI-4.

 

Подаването на заявките (записването) ще се осъществи от 7 до 21 февруари 2013 г., като всеки студент заяви желанието си чрез индивидуалния си профил в системата SUSI-4. При изчерпване на свободните места в дадена специализация системата не дава възможност за избирането й!

 

За въпроси – да се използват отново възможностите на системата SUSI-4.