Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / ВАЖНО за новоприетите първокурсници: задължителен интензивен подготвителен цикъл лекции с хорариум 30 ч. „Увод в математиката” от 23 септември 2015 г.

   

12.07.2015

 

ВАЖНО за студентите, приети в Стопанския факултет в първи курс през учебната 2015-2016, специалност "Икономика и финанси" и "Стопанско управление":

През месец септември ще се проведе задължителен интензивен подготвителен цикъл лекции с хорариум 30 ч. „Увод в математиката”, който ще завърши с текуща оценка.

 

График за провеждане на курса:

1) Първи курс Икономика и финанси, Икономика /френска програма/ и Стопанско управление /френска програма/, лектор - доц. д-р Татяна Черногорова. Курсът ще се проведе на 23, 24, 25, 28, 29 и 30 септември от 09.00 до 14.00 ч. в зала 200 в Стопанския факултет.

 

2) Първи курс Стопанско управление, лектор - доц. д-р Веселин Гушев. Курсът ще се проведе на 23, 24, 25, 28, 29 и 30 септември от 09.00 до 14.00 ч. в зала 300 в Стопанския факултет.

 

3) Първи курс Стопанско управление /немска програма/, лектор - доц. д-р Веселка Михова. Курсът ще се проведе от 23 до 27 септември вкл. от 08.00 до 14.00 ч. в зала 520 в Стопанския факултет.

 

Инспектор „Учебна дейност”