Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Важни срокове през януари, февруари и март 2013 г.

   

18.12.2012

 

Уважаеми колеги ,

Честито Рождество Христово и Весели Новогодишни празници!

 

 

Важни срокове:

  • Кандидатстване за зимен семестър на учебната 2012/2013 г. по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в СУ „Св. Климент Охридски”

Подаване на заявление за стипендии за успех

от 07.01. до 10.01.2013 г. - 14.00-17.00 ч. каб.401 Специалност Икономика

 

Подаване на заявление за стипендии за успех

от 14.01. до 17.01.2013 г. - 14.00-17.00 ч. каб.401 Специалност Стопанско управление

 

Подаване на формуляра за специална стипендия

от 21.01. до 24.01.2013 г. - 14.00-17.00 ч. каб.401 двете специалности

 

 

  • Издаване на Индивидуални протоколи за зимната сесия 2012/2013

от 14.01. до 17.01.2013 г. - 13.00-17.30 ч. - стая 401

от 21.01. до 24.01.2013 г. - 13.00-17.30 ч. - стая 401

 

  • Получаване на извлечение с оценки и кредити (академична справка) за февруарска защита 2013г.

от 28.01. до 31.01.2013 г. - 16.00 - 18.00 ч. - стая 401

 

от 04.02. до 07.02.2013г. - 16.00ч. - 18.00 ч. - стая 401

 

Графикът за предаване на магистърски тези ще бъде уточнен допълнително от Катедрите

 

  • Записване и заверка за летен семестър 2012/2013

от 04.02. до 07.02.2013 г.; 11 и 12.02.2013 г. Специалност Икономика

от 13 и 14.02.2013 г.; 18.02. до 21.02.2013 г. Специалност Стопанско управление

 

Заплащането се извършва в Касата на Стопански факултет – стая 408 или по банков път.

 

  • Записване за Модули/Специализации - Стопанско управление и Икономика, ще се извършва по график публикуван от съответните Катедри

 

  • Записване за избираеми дисциплини за летен семестър 2012/2013 г.

от 27.02.2013 г. до 22.03.2013 г. в СУСИ

 

Всеки, който има промяна в здравното осигуряване, трябва да попълни Декларация за здравно осигуряване

 

Възможни са промени, които своевременно ще бъдат отразени в сайта.

 

Весели празници!

Инспектор: Л. Димитрова; Н. Милева