Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Защити на магистърски тези - юли 2013 г.

   

27.05.2013

Защити на магистърски тези юли 2013 г.

 

 

Получаване на заявление за защита на магистърска теза и извлечение с оценки и кредити /академична справка/ през юли 2013 от инспектор – магистри - кабинет 401:

 

Стопанско управление: 18 юни – 20 юни 2013 от 16,00 до 18,30ч.

 

Икономика: 24 юни –26 юни 2013 от 16,00 до 18,30 ч.

 

 

 

Предаване на магистърски тези за юли защита 2013 г. по катедри:

 

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА"

 

Макроикономика; Икономика на фирмата

 

гл.ас. д-р Роска Русинова каб. 503

20 юни 2013 (четвъртък) от16.30 до 17.30 ч.

25 юни 2013 (вторник) от 17.00 до 18.00 ч.

27 юни 2013 (четвъртък) от 16.30 до 17.30 ч.

 

Защита на магистърски тези 15 юли 2013 г. (понеделник) – 9,00 ч. в Стопански факултет

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛИ"

 

Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги; Икономика и мениджмънт на науката, образованието и иновациите; Икономика и управление на публичния сектор; Икономика и управление на сгради и съоръжения; Икономика и мениджмънт на туризма на историческото наследство;Икономика и управление на туризма; Икономика и управление на аграрния сектор

 

ас. Атанас Георгиев каб. 122

28 юни (петък) от 16.00 до 19.00 ч.

1 юли (понеделник) от 16.00 до 19.00 ч.

Защита на магистърски тези на 15 юли 2013 г. (понеделник) - 9,00 ч в Стопански факултет

 

КАТЕДРА "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ"

Бизнес администрация-Стратегическо управление; Бизнес администрация-Развитие на човешките ресурси; Бизнес администрация-Икономика и управление на здравеопазването

 

ас. Иванка Михайлова каб. 326

18 юни (вторник) от 9,00 до13,00 ч.

20 юни (четвъртък) от 9,00 до 13,00 ч.

 

Защита на магистърски тези – 12 юли 2013г. (петък) – 9,00 ч. в Стопански факултет

 

 

 

КАТЕДРА "СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ”

Статистика и финансова иконометрия, Управленски информационни системи, Актюерство и управление на риска

 

ас. Боряна Пелова каб. 504

24 юни (понеделник) от 17.00 до 19.00 ч.

25 юни (вторник) от 9.00 до 11.00 ч.

 

Защита на магистърска тези – 08 юли (понеделник) 2013г. от 9,00ч. в Стопански факултет

 

 

КАТЕДРА "ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО”

Счетоводство и контрол

 

Гл.ас д-р Е. Станчева

15 юни / събота/ от 9,00 до 12,00ч . зала 400

 

Финанси и банково дело

 

Гл.ас. д-р Б. Банов

14 юни /петък/ от 16,00 до 18,00ч. каб.126

17 юни / понеделник/ от 16,00 до 18,00ч. каб.126

 

Защита на магистърски тези – 09 юли 2013г. (вторник) от 9,00ч. в Стопански факултет