Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Прием на магистърски тези и дати за защита - февруари 2013

   

25.01.2013

 

Прием на магистърски тези и дати за защита - февруари 2013

 

ИКОНОМИКА

Макроикономика, Икономика на фирмата - защитата се състои на 27 февруари 2013 г. от 9.00 ч. в Стопански Факултет

Предаване на дипломни работи в каб. 503

Дати за предаване: 07.02.2012 (четвъртък) - 16.00 - 17.30 ч.

09.02.2012 (събота) -11.00 -12.00 ч.

13.02.2012 (сряда) - 14.00 -16.00 ч.

 

Статистика и финансова иконометрия, Управленски информационни системи, Актюерство и управление на риска - защитата ще се състои на 25 февруари 2013 г. от 9.00 ч. в Стопански Факултет

Предаване на дипломни работи в каб. 504

Дати за предаване: 04.02. (понеделник) от 17.00 до 19.00ч.

08.02. (петък) от 17.00 до 19.00ч.

 

Финанси и банково дело, Счетоводство и контрол – защитата ще се състои на 26 февруари 2013 г. от 9.00 ч. в Стопански Факултет

 

Предаване на дипломни работи Финанси и банково дело в каб. 126

Дати за предаване: до 11.02 (вкл.) понеделник, вторник и четвъртък от 15 до 17ч.

Предаване на дипломни работи Счетоводство и контрол

Дати на предаване: 10.02 (неделя) 9-13 часа, зала 400

11.02 (понеделник) 13-15 часа в каб. 101

 

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ – БА - Стратегическо управление, БА –Развитие на човешките ресурси - защитата ще се състои на 26 февруари 2013 г. от 9.00 ч. в Стопански Факултет

Предаване на дипломни работи в каб. 326

Дати за предаване: 01.02 (петък) - 9,00 - 12,00 ч.

05.02 (вторник) - 9,00 - 12,00 ч.

08.02 (петък) - 9,00 - 12,00 ч.

 

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАСЛИТЕ – Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги, Икономика и управление на туризма, Икономика и управление на публичния сектор, Икономика и управление на науката, образованието и иновациите, Икономика и управление на сгради и съоръжения, Икономика и управление на аграрния сектор – защитата се състои на 26 февруари 2013 г. от 9.00 ч. в Стопански Факултет

Предаване на дипломни работи в каб. 122

Дати за предаване: 11.02 (понеделник) - 16,00 - 19,00 ч.

12.02 (вторник) - 16,00 - 19,00 ч.