Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Дати за предаване на дипломни работи и защити - ноември 2012

   

25.10.2012

 

ИКОНОМИКА

 

Макроикономика, Икономика на фирмата - защитата се състои на 30 ноември 2012 г. от 9.00 ч. в Стопански Факултет

 

Предаване на дипломни работи в каб. 503

 

Дати за предаване: 5 и 12.11 - 14.00 - 15.00 ч. (понеделник)

 

6 и 13.11 - 16.00 - 17.00 ч. (вторник)

 

8 и 14.11 - 16.30 - 17.30 ч. (четвъртък)

 

9 и 16.11 - 17.00 - 17.30 ч. (петък)

 

 

Статистика и финансова иконометрия, Управленски информационни системи, Актюерство и управление на риска - защитата ще се състои на 26 ноември 2012 г. от 9.00 ч. в Стопански Факултет

 

Предаване на дипломни работи в каб. 504

 

Дати за предаване: 29.10.(понеделник) - 18,00 - 20,00 ч.

 

05.11 (понеделник) - 18,00 - 20,00 ч.

 

 

Финанси и банково дело – защитата ще се състои на 27 ноември 2012 г. 9.00 ч. в Стопански Факултет

 

Предаване на дипломни работи в каб. 126

 

Дати за предаване: 05.11 (понеделник) - 17,00-18,00 ч.

 

06.11 (вторник ) - 17,00-18,00 ч.

 

08.11 (четвъртък) - 17,00 –18,00ч.

 

 

 

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Бизнес администрация – Стратегическо управление; Бизнес администрация – Развитие на човешките ресурси; Бизнес администрация – Икономика и управление на здравеопазването. Защитата ще бъде на 27 ноември 2012 от 9.00 ч. г. в Стопанския Факултет

 

Предаване на дипломни работи в каб. 326

 

Дати за предаване: 26.10 (петък) - 13,00 - 15,00 ч.

 

30.10 (вторник) - 9,00 - 12,00 ч.

 

06.11 (вторник) - 9,00 - 12,00 ч.

 

 

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАСЛИТЕ – Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги, Икономика и управление на туризма, Икономика и управление на публичния сектор, Икономика и управление на науката, образованието и иновациите, Икономика и управление на сгради и съоръжения, Икономика и управление на аграрния сектор – защитата се състои на 28 ноември 2012 г. от 9.00 ч. в Стопански Факултет

 

 

Предаване на дипломни работи в каб. 122

 

Дати за предаване: 08.11 (четвъртък) - 17,00 - 19,00 ч.

 

12.11 (понеделник) - 16,00 - 18,00 ч.