Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Записване на новоприетите магистранти

   

17.09.2012

 

Записване на новоприетите магистранти

Стопански факултет

 

1. Класиране:

 

І-ви етап – места субсидирани от държавата – Заповед на Ректора – на 23 септември 2012 г.

 

І-ви етап:

- Записване: на 25 и 26 септември 2012 г. (чл.26(3) от Правилника на Университета)

График:

25.09. – Икономика

26.09 – Стопанско управление

 

 

ІІ–ри етап – окончателен – за обучение срещу заплащане и освободените от І-я етап места

- Заповед на Ректор – 5 октомври 2012 г. (чл.27(2) от Правилника на Университета)

 

ІІ-ри етап:

- Записване: Записването се извършва по график в петдневен срок от издаване на заповедта.

 

Графикът е обявен по-долу.

Необходими документи за записване в Стопански факултет: чл.31(1)

1. Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование или академична справка с отразени среден успех от следването и успехът от държавния изпит /защитата/ (с тези документи разполагамe).

2. Именник /по образец/ от СТФ

3. Студентска книжка (попълнена на 1-ва и 2-ра страница) – закупена от студента

4. Три броя снимки – паспортен формат

5. Платена такса – ст.№408 /СтФ/, Приемно време: 9-12/13-16.00ч./Каса/ или по банков път

Документите ще се приемат в ст. №417 /асансьор: 3-ти етаж - вдясно/
Приемно време: 8.30 - 12 / 13 - 17.30 ч.

 

 

График за записване на новоприети студенти срещу заплащане и на места освободени от първия етап /субсидирани от държавата/

 

/Втори етап – 5 октомври 2012 г. - Заповед на Ректор/

 

8 октомври 2012 г. – Икономика – икономисти и новоприети държавна поръчка

 

9 октомври 2012 г. – Стопанско управление – специалисти

 

10 октомври 2012 г. – Стопанско управление – неспециалисти – магистърски програми:

 

Бизнес администрация - Развитие на човешките ресурси, Икономика и управление на туризма,Управление на иновациите в публичния сектор, Управленски информационни системи

 

11 октомври 2012 г. – Стопанско управление – неспециалисти – магистърска програма:

 

Бизнес администрация – Стратегическо управление и възстановени

 

12 октомври 2012 г. – направление Икономика – неикономисти